Spoločenstvo
kresťanského
života

„Vezmi Pane a prijmi celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu. Všetko, čo mám a čo vlastním, je Tvoje. Nakladaj s tým úplne podľa Tvojej vôle, daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi postačí.“


modlitba sv. Ignáca z Loyoly

„Vezmi Pane a prijmi celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu. Všetko, čo mám a čo vlastním, je Tvoje. Nakladaj s tým úplne podľa Tvojej vôle, daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi postačí.“


modlitba sv. Ignáca z Loyoly

„Vezmi Pane a prijmi celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu. Všetko, čo mám a čo vlastním, je Tvoje. Nakladaj s tým úplne podľa Tvojej vôle, daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi postačí.“


modlitba sv. Ignáca z Loyoly

„Vezmi Pane a prijmi celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu. Všetko, čo mám a čo vlastním, je Tvoje. Nakladaj s tým úplne podľa Tvojej vôle, daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi postačí.“


modlitba sv. Ignáca z Loyoly

Kto sme

Sme laické spoločenstvo kresťanov, mužov a žien, dospelých i mladých  zo všetkých spoločenských vrstiev, ktorí chcú vernejšie nasledovať Ježiša Krista a spolupracovať s Ním na budovaní Kráľovstva a ktorí považujú Spoločenstvo kresťanského života CVX za svoje konkrétne povolanie v rámci Cirkvi. 

Za charakteristický prameň a nástroj našej spirituality považujeme Duchovné cvičenia sv. Ignáca. Naše povolanie nás pozýva žiť spiritualitu, ktorá nás otvára a disponuje na všetko, čo si Boh praje v každej konkrétnej situácii nášho života.

 Zvlášť si uvedomujeme, že dôležitými prostriedkami pri hľadaní a nachádzaní Boha vo všetkom je modlitba, osobné rozlišovanie a rozlišovanie v spoločenstve, denné spytovanie svedomia a duchovné sprevádzanie. 

Čítať viac
Líder komunita

Za smerovanie a rozvoj spoločenstva v súlade so Všeobecnými princípmi a charizmou ako aj za manažment konkrétnych aktivít spoločenstva zodpovedá Líder komunita, ktorú tvoria na trojročné funkčné obdobie laici zo spoločenstva a nevolený ekleziálny asistent – určený kňaz zo Spoločnosti Ježišovej, ktorému je toto poslanie zverené na základe rozhodnutia provinciála Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. 

Čítať viac
Celosvetové spoločenstvo

CVX – CLC je celosvetové spoločenstvo, ktorého výkonné centrum je v súčasnosti v Ríme a pôsobí v takmer 60 krajinách po celom svete. Je pokračovaním Mariánskych kongregácií, ktoré inicioval Jean Leunis, SJ a ktoré prvýkrát schválil pápež Gregor XIII. bulou Omnipotentis Dei 5. decembra 1584. Naše počiatky vidíme v tých skupinách laikov, ktoré sa vyvinuli po roku 1540 v rôznych častiach sveta na základe iniciatívy svätého Ignáca z Loyoly a jeho spoločníkov. Všeobecné princípy Spoločenstva kresťanského života CVX boli prijaté v roku 1971 a revidované v roku 1990.

Čítať viac
Krstná spoločnosť na Malte

Momentálne sme v prístupovom procese do celosvetového spoločenstva CVX-CLC a našou krstnou spoločnosťou je Malta. Pomáhajú nám riešiť otázky spoločenstva, modlia sa za nás, dávajú  nám podporu a keď dokončíme prístupové prípravy potrebujeme ich odporúčanie na vstup do celosvetového spoločenstva. 

Zástupcovia Maltskej leader komunity nás každý rok navštívia na komunitnom víkende a aktívne sa zapájajú do diania spoločenstva. Taktiež nás pravidelne pozývajú na ich národné zhromaždenie, ktoré sa koná každý rok na jeseň v  exercičnom dome St. Joseph.

Čítať viac
Vzťah Spoločenstva CVX-CLC a rehole Spoločnosti Ježišovej

Vznik Mariánskych kongregácií inicioval páter Jean Leunis SJ a celá história ich činnosti a apoštolátu je previazaná s jezuitskou rehoľou vo svete ako aj na Slovensku. Mariánske kongregácie od svojho vzniku až po súčasnosť (už ako Spoločenstvo CVX-CLC) podporujú a spolupracujú na dielach rehole jezuitov, a naopak, rehoľa jezuitov podporuje a spolupracuje na dielach Spoločenstva CVX-CLC. Nakoľko Spoločenstvo CVX-CLC je od rehole nezávislé laické dielo, táto spolupráca bola v dejinách a v jednotlivých krajinách rôznorodá, ale veľmi plodná. K tomuto odkazu sa jednoznačne hlási aj Spoločenstvo CVX na Slovensku, ktoré je otvorené spolupráci s jezuitskou rehoľou na dielach svojich ako aj na dielach rehole. Spolupracujeme s Jezuitskou rehoľou a neoddeliteľnou súčasťou nášho spoločenstva je ekleziálny asistent, ktorý je garantom žitia ignaciánskej spirituality a dodržiavania Charizmy a Všeobecných princípov a pravidiel Spoločenstva CVX-CLC. Momentálne túto funkciu zastrešuje páter Bernard Mišovič SJ.

Čítať viac
Spolupráca s rehoľnými sestrami Congregatio Jesu

Spolupráca so sestrami z Congregatio Jesu sa vyvinula na základe priateľských vzťahov a zdieľania rovnakej ignaciánskej spirituality. Sestry CJ individuálne sprevádzajú našich členov, podieľajú sa na vedení stretiek či dávaní duchovných cvičení podľa sv. Ignáca. Členovia CVX sa zapojili do sprevádzania online duchovných cvičení počas pôstu a adventu.

Čítať viac

AKTUALITY

">
Stretnutie Líder Komunity s členmi spoločenstva CVX v Prešove a so stretkami v Košiciach Členovia LK Jano Turza, Katka Blaščáková, Katka Raková a ekleziálny asistent spoločenstva CVX Jakub Garčar SJ sme v piatok podvečer 22.10.2021 navštívili stretká v Košiciach a v sobotu 23.10.2021 stretká v Prešove. Čítať viac
">
Nový ročník formačného stretka v Prešove otvorený - stále možnosť pridať sa! Srdečne Vás pozývame do nového ročníka formačných stretiek založených na ignaciánskej spiritualite. Prvé stretnutie sa bude konať pondelok 27. 9. 2021 o 17:30 v Centre Márie Wardovej na Konštantínovej 2 v Prešove (tzv. Sancta Maria). Čítať viac
">
Duchovné cvičenia 2021 V dňoch 16.7.2021 až 25.7.2021 sme v našom spoločenstve CVX mali možnosť zúčastniť sa 8 dňových duchovných cvičení s individuálnym doprevádzaním a 22 z nás túto ponuku aj využilo. Sprevádzajúcimi boli P. Jakub Garčár, SJ, sr. Lívia Marková, CJ a Branislav Novák z CVX. Čítať viac
">
Komunitný víkend Spoločenstva kresťanského života CVX Po ročnej prestávke sa konal v poradí piaty celonárodný Komunitný víkend CVX, ktorý bol po takmer po roku a pol prvou príležitosťou na stretnutie členov nášho spoločenstva naprieč celým Slovenskom. Čítať viac
">
Správa z II. Národného zhromaždenia Spoločenstva kresťanského života CVX na Slovensku Dňa 20. júna 2020 sa v Ivanke pri Dunaji konalo II. Národné zhromaždenie Spoločenstva kresťanského života CVX. Čítať viac

KALENDÁR AKCIÍ

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
5.9.2021 Otvorenie nových stretiek v Bratislave + komunitné popoludnie Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti) o 11:00 hod.
27.9.2021 Otvorenie nových stretiek v Prešove Prešov - Centrum Márie Wardovej, Konštantínova 2 o 17:30 hod.
3.10.2021 Sv. omša + komunitné popoludnie Bratislava Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti) o 11:00 hod., komunitné priestory Hurbanovo námestie 1
21.10.2021 Spoločná Adorácia CVX Bratislava - Jezuitský kostol o 18:45