Spoločenstvo
kresťanského
života

„Vezmi Pane a prijmi celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu. Všetko, čo mám a čo vlastním, je Tvoje. Nakladaj s tým úplne podľa Tvojej vôle, daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi postačí.“


modlitba sv. Ignáca z Loyoly

„Vezmi Pane a prijmi celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu. Všetko, čo mám a čo vlastním, je Tvoje. Nakladaj s tým úplne podľa Tvojej vôle, daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi postačí.“


modlitba sv. Ignáca z Loyoly

„Vezmi Pane a prijmi celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu. Všetko, čo mám a čo vlastním, je Tvoje. Nakladaj s tým úplne podľa Tvojej vôle, daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi postačí.“


modlitba sv. Ignáca z Loyoly

„Vezmi Pane a prijmi celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu. Všetko, čo mám a čo vlastním, je Tvoje. Nakladaj s tým úplne podľa Tvojej vôle, daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi postačí.“


modlitba sv. Ignáca z Loyoly

Kto sme

Sme laické spoločenstvo kresťanov, mužov a žien, dospelých i mladých  zo všetkých spoločenských vrstiev, ktorí chcú vernejšie nasledovať Ježiša Krista a spolupracovať s Ním na budovaní Kráľovstva a ktorí považujú Spoločenstvo kresťanského života CVX (lat. Communitas vitae christianae) za svoje konkrétne povolanie v rámci Cirkvi. 

Za charakteristický prameň a nástroj našej spirituality považujeme Duchovné cvičenia sv. Ignáca. Naše povolanie nás pozýva žiť spiritualitu, ktorá nás otvára a disponuje na všetko, čo si Boh praje v každej konkrétnej situácii nášho života.

 Zvlášť si uvedomujeme, že dôležitými prostriedkami pri hľadaní a nachádzaní Boha vo všetkom je modlitba, osobné rozlišovanie a rozlišovanie v spoločenstve, denné spytovanie svedomia a duchovné sprevádzanie. 

Čítať viac
Líder komunita

Za smerovanie a rozvoj spoločenstva v súlade so Všeobecnými princípmi a charizmou ako aj za manažment konkrétnych aktivít spoločenstva zodpovedá Líder komunita, ktorú tvoria na trojročné funkčné obdobie laici zo spoločenstva a nevolený ekleziálny asistent – určený kňaz zo Spoločnosti Ježišovej, ktorému je toto poslanie zverené na základe rozhodnutia provinciála Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. 

Čítať viac
Celosvetové spoločenstvo

CVX – CLC je celosvetové spoločenstvo, ktorého výkonné centrum je v súčasnosti v Ríme a pôsobí v takmer 60 krajinách po celom svete. Je pokračovaním Mariánskych kongregácií, ktoré inicioval Jean Leunis, SJ a ktoré prvýkrát schválil pápež Gregor XIII. bulou Omnipotentis Dei 5. decembra 1584. Naše počiatky vidíme v tých skupinách laikov, ktoré sa vyvinuli po roku 1540 v rôznych častiach sveta na základe iniciatívy svätého Ignáca z Loyoly a jeho spoločníkov. Všeobecné princípy Spoločenstva kresťanského života CVX boli prijaté v roku 1971 a revidované v roku 1990.

Čítať viac
Krstná spoločnosť na Malte

Momentálne sme v prístupovom procese do celosvetového spoločenstva CVX-CLC a našou krstnou spoločnosťou je Malta. Pomáhajú nám riešiť otázky spoločenstva, modlia sa za nás, dávajú  nám podporu a keď dokončíme prístupové prípravy potrebujeme ich odporúčanie na vstup do celosvetového spoločenstva. 

Zástupcovia Maltskej leader komunity nás každý rok navštívia na komunitnom víkende a aktívne sa zapájajú do diania spoločenstva. Taktiež nás pravidelne pozývajú na ich národné zhromaždenie, ktoré sa koná každý rok na jeseň v  exercičnom dome St. Joseph.

Čítať viac
Vzťah Spoločenstva CVX-CLC a rehole Spoločnosti Ježišovej

Vznik Mariánskych kongregácií inicioval páter Jean Leunis SJ a celá história ich činnosti a apoštolátu je previazaná s jezuitskou rehoľou vo svete ako aj na Slovensku. Mariánske kongregácie od svojho vzniku až po súčasnosť (už ako Spoločenstvo CVX-CLC) podporujú a spolupracujú na dielach rehole jezuitov, a naopak, rehoľa jezuitov podporuje a spolupracuje na dielach Spoločenstva CVX-CLC. Nakoľko Spoločenstvo CVX-CLC je od rehole nezávislé laické dielo, táto spolupráca bola v dejinách a v jednotlivých krajinách rôznorodá, ale veľmi plodná. K tomuto odkazu sa jednoznačne hlási aj Spoločenstvo CVX na Slovensku, ktoré je otvorené spolupráci s jezuitskou rehoľou na dielach svojich ako aj na dielach rehole. Spolupracujeme s Jezuitskou rehoľou a neoddeliteľnou súčasťou nášho spoločenstva je ekleziálny asistent, ktorý je garantom žitia ignaciánskej spirituality a dodržiavania Charizmy a Všeobecných princípov a pravidiel Spoločenstva CVX-CLC. Momentálne túto funkciu zastrešuje páter Bernard Mišovič SJ.

Čítať viac
Spolupráca s rehoľnými sestrami Congregatio Jesu

Spolupráca so sestrami z Congregatio Jesu sa vyvinula na základe priateľských vzťahov a zdieľania rovnakej ignaciánskej spirituality. Sestry CJ individuálne sprevádzajú našich členov, podieľajú sa na vedení stretiek či dávaní duchovných cvičení podľa sv. Ignáca. Členovia CVX sa zapojili do sprevádzania online duchovných cvičení počas pôstu a adventu.

Čítať viac

AKTUALITY

">
Komunitný víkend Spoločenstva kresťanského života CVX 2024 Komunitný víkend nášho spoločenstva CVX je tradičnou udalosťou, kedy sa majú možnosť stretnúť všetci členovia od Prešova cez Žilinu až po Bratislavu. Čítať viac
">
Európske zhromaždenie CVX Malta 2024 21 európskych krajín sa zišlo 17.-20. mája 2024 v exercičnom dome sv. Jozefa na Malte, aby spoločne načúvali Duchu a budovali komunitu. Čítať viac
">
Komunitné duchovné cvičenia CVX s rozlišovaním apoštolského povolania S túžbou vnímať vďačnosť a radosť, že nás Boh spája a zapaľuje pre dobro, pre dielo, ktoré ako Jeho nástroj konáme, Líder komunita prijala výzvu zvolať druhé Komunitné duchovné cvičenia s rozlišovaním apoštolského povolania v Smižanoch v dňoch 1. - 8. mája 2024. Čítať viac
">
Stretnutie CVX v Prešove Posilnili sme most medzi nami a východom a zažili milosti spoločenstva. Katka Raková, Monika Kaššovicová a Daniela Daubnerová sme sa veľmi tešili na stretnutie s prešovským CVX.  Čítať viac
">
Slávenie Veľkej noci 2024 Spiritualita nášho Spoločenstva je zameraná na Krista a na účasť na veľkonočnom tajomstve. Preto k nášmu spoločenstvu neodmysliteľne patrí spoločné slávenie Veľkej noci, ktoré sa po ročnej pauze konalo tento rok na jezuitskej chate v Trlenskej doline. Ďakujeme pátrovi Vlastimilovi Dufkovi SJ za jeho sprevádzanie týmto slávením. Čítať viac
">
Pôstna duchovná obnova v znamení žien Tretí marcový víkend (14 -17. 3. 2024) sa niesol v duchu už tradičnej pôstnej duchovnej obnovy spoločenstva CVX, ktorá sa tentokrát konala v Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa v Ružomberku, kde nás milo privítali Sestry redemptoristky a sprevádzali sestry CJ Editka Príhodová a Fides Strenková. Čítať viac