Spoločenstvo
kresťanského
života

Stretnutie CVX v Prešove

Dotyk vzkriesenia 

Posilnili sme most medzi nami a východom a zažili milosti spoločenstva. Katka Raková, Monika Kaššovicová a Daniela Daubnerová sme sa veľmi tešili na stretnutie s prešovským CVX. 

Čo sme prežívali cestou? nádej na spoločenstvo, zvedavosť ako žije východ a túžbu všetkých osobne spoznať. Modlili sme sa za tento vzácny čas a ľudí, ktorých spolu nosíme v našich srdciach…

Katka Koleničová a sr. Editka nás v piatok večer vrúcne prijali. Čo bolo prekvapujúce? Ešte v ten večer sme sa modlili za témy, ktoré by sme chceli, aby rezonovali na druhý deň… A oni sa v sobotu, keď sme už boli všetci spolu, integrovali prirodzene do zdieľaní… Boh sa stará, cez nás, naše otázky i odpovede. A zdieľali sme osobne naše životy, našu skúsenosť s Bohom i spoločenstvom, ktoré je pre nás darom, rezonovala zvedavosť na každého z nás; kto som a kde som na ceste osobnej i v CVX?

Editka viedla modlitbu aplikácie ZMYSLOV, po ktorej sme kontemplovali v ich rozkvitnutej záhrade:

“Nech si uvedomíš, že svätosť kráča

cez vnímanie, pozeranie, cítenie, počúvanie a dotyk. 

Nech Ti Tvoje zmysly pomôžu uzobrať sa a privedú Ťa k sebe.

Nech Ťa uschopnia oslavovať stvorený vesmír,

tajomstvo a možnosti 

tvojej prítomnosti tu a teraz”

(John O’Donohue)

Kontemplovali sme moment, kedy hľadáme Boha, moment vzkriesenia

„PREČO HĽADÁTE ŽIVÉHO MEDZI MŔTVYMI?”

 

(Lk 24, 1-5)

Hýbalo to nami: Kde hľadám Krista? V živote, či smrti? Čo vzbudzuje nádej a túžby? Verím, že na konci bytia je skutočne svetlo? 

Záverečné požehnanie:

“Nech je požehnané tvoje telo

Nech si uvedomíš, že ono je

verným a nádherným priateľom tvojej duše.

A nech si spokojný a tešíš sa z poznania,

že Tvoje zmysly sú prahom k posvätnu.”

(John O’Donohue)

A slovami Kiky Zamborskej:

Prekročili sme hranice a otvorili sme sa.

Zistili sme, že aj keď sme rôzni, častokrát hľadáme odpovede na rovnaké otázky, túžime po rovnakom jedinom Bohu a všetci hľadáme tú správnu cestu pre nás.

Bolo príjemné spoznať sa s novými ľuďmi, ktorí sú súčasťou rovnakej komunity v inom meste. 

Párkrát som sa zúčastnila aj väčšieho stretka, na ktorom boli členovia z rôznych ročníkov v našej lokalite.

Teraz bolo zaujímavé vnímať nás na národnej až svetovej úrovni

Ako základ v mojom smerovaní vnímam zdieľanie v našej malej ročníkovej skupinke. Okrem toho je dobré si rozšíriť trochu obzory a zoznámiť sa s milými ľuďmi.”

Slovami Jožka Šoltýsa:

“Čo som zažil? Stretnutie s novými ľuďmi, pohostinnosť, prijatie, otvorenosť.

Osobne sa ma dotklo spoznanie nových ľudí, čo som za posledné 4 roky takmer vôbec nepoznal, nezažil. A verím, že sa to zlepší aj tým, že takýchto stretnutí sa zúčastní viac ľudí. Je to o stretnutí sa, spoznaní sa, vzájomnej pohostinnosti a aby sme sa viac otvorili.

Bolo to pre mňa vytrhnutie z môjho stereotypu, ktorý prežívam už dlhšiu dobu.

Nie je to pre mňa ľahké obdobie, keďže som očakával isté veci, ktoré sa neudiali a som z toho sklamaný.

Sobotné spoločné stretnutie bolo niečo iné, zmena v mojom živote. A rozhodne by som to chcel nabudúce prežívať inak, ak to pán Boh dá.  A verím že sa to podarí pri ďalších stretkách.“

Spracovali: Daniela Daubnerová, Kristína Zamborská, Jozef Šoltýs

Fotky: Daniela Daubnerová, Monika Kaššovicová