Kategórie
O spoločenstve CVX

Vitaj na stretku

spoločenstva kresťanského života – CVX.

Tento článok obsahuje informácie, ktoré ti dúfame, pomôžu zorientovať sa v tom ako naše stretká fungujú a poskytne ti tipy ako zo stretiek a stretkových materiálov získať pre seba a ostatných členov stretka čo najviac.

O STRETKÁCH

Stretká sú inšpirované ignaciánskou spiritualitou a duchovnými cvičeniami sv. Ignáca. Ich hlavnou náplňou je modlitba, počúvanie a zdieľanie. Pred každým stretkom dostanú účastníci mailom materiál na nasledujúce stretnutie. Téme v materiáli sa počas týždňa pred stretkom každý individuálne v modlitbe venuje.
Keď sa stretneme na stretku, zdieľame sa z materiálov, ktorým sme sa počas uplynulého týždňa venovali – hovoríme o tom ako k nám v období pred stretkom prehováral Boh.
Na stretku sa snažíme vytvoriť také prostredie, v rámci ktorého môže každý jednotlivec vyjadriť svoju vlastnú skúsenosť. Naše stretko je zdieľacie. Toto je pre nás veľmi dôležité, preto sme vysvetleniu rozdielov medzi zdieľacím a diskusným, stretkom venovali v tomto letáku osobitnú časť.
Prvé 3-4 stretká budú otvorené pre všetkých, ktorí chcú prísť a zažiť naše stretká. Stretko sa potom uzavrie pre nových členov, aby sa mohli vytvoriť skupinky, kde si budú ľudia dôverovať, natoľko, aby sa mohli otvorene zdieľať.
Témy na seba nadväzujú, preto je dôležité venovať sa každej z nich a pokiaľ je to možné, nevynechať žiadne stretko.

V nasledujúcej časti sú tipy, ktoré ti môžu pomôcť v modlitbe pred stretkom ako aj pri zdieľaní na stretku.

POMÔCKY K MODLITBE PRED STRETKOM

V každom materiáli, ktoré dostaneš sú úryvky z Písma, texty na zamyslenie a reflexiu. Cieľom materiálov je podnietiť modlitbu. Nasledujúce rady sa venujú tomu ako si túto modlitbu, čo najlepšie vychutnať.

Čas a miesto modlitby

Vyhraď si na modlitbu dostatok času, odporúča sa cca. 30 min. denne. Nájdi si vhodné miesto na modlitbu. Niekto si vytvorí malý „oltárik“, s obľúbenými ikonami, obrázkami a symbolmi modlitby. Iný mení miesto modlitby tak, aby to vyhovovalo téme modlitby. Zapálenie sviečky tiež umocní čas modlitby. Často je to pomôcka k stíšeniu sa alebo k nadobudnutiu sústredenosti. Harmónia tela a duše je dôležitá, takže zaujmi pokojnú a uvoľnenú polohu – sedenie, kľačanie, státie alebo chôdza (nie nervózne chodenie). Cieľom je pomôcť sústredeniu uvoľneným spôsobom.

Úvod do modlitby

Vstupuj do modlitby pomaly a vedome, mysli na to, čo ideš robiť a s kým sa ideš stretnúť. Venuj chvíľu stíšeniu sa. Niekomu pomáha cvičenie stíšenia, ktoré zažijete aj na stretkách, iní uprednostňujú počúvanie hudby, alebo si ticho opakujú slová ako: „Ježiš“ alebo „Príď, Duchu Svätý“ – zisti, čo ti najviac pomáha.
Zastav sa na chvíľu a pripomeň si, že osoby Najsvätejšej Trojice na teba pozerajú s láskou. Sú na tvojej strane. Modlitba je Ich práca. Urob nejaký úkon úcty na uznanie toho, v koho prítomnosti si. (Môžeš otvoriť ruky dlaňami nahor, urobiť malý úklon alebo znak kríža – čokoľvek ti pomáha.)
Odovzdaj všetko, čo ideš robiť prostredníctvom prípravnej modlitby. Chceš, aby všetko čo sa udeje v tomto čase modlitby bolo na Božiu česť a slávu. Daj tento čas slobodne Bohu. Môžeš použiť napríklad tieto slová:

Ó, Pane, veď všetko, čo sa deje v mojej mysli a mojom srdci počas tohto času modlitby,
všetky moje nálady a pocity, moje spomienky a predstavy,
nech je všetko na tvoju väčšiu česť a slávu a na môj rast v Duchu. Amen.

Požiadaj o milosť alebo dar, po ktorom túžiš – materiály ti v niektorých fázach napovedia, o ktoré milosti prosiť. Nehovor len slová, uvažuj nad ich významom.

Modlitba

Keď si pripravený, pomaly niekoľkokrát čítaj úryvok z Písma alebo článok, ktorý si sa rozhodol použiť. Skús sa stratiť v úryvku, nesnaž sa myslieť alebo prísť na všetko sám, ale nechaj nech sa cez teba modlí Duch Svätý (Rim 8, 26-27). Ak úryvok opisuje udalosť z Kristovho života, buď tam, v tajomstve. Rozprávaj sa ľuďmi, ktorí sa v stati vyskytujú. Reaguj na to, čo hovorí Ježiš.
Zapoj sa do príbehu.
Ak sa ťa niečo dotkne, ZASTAŇ. Neponáhľaj sa pokračovať. Nechaj, nech slová, ktoré sa ťa dotkli k tebe hovoria. Hovor ich znovu a znovu, ako keby ti ich hovoril Boh. Pokús sa nerozmýšľať, len nechaj, nech k tebe hovoria.
Až keď už slová k tebe naozaj prehovorili a tvoje srdce je naplnené, si pripravený/á pokračovať a nechať, nech tvoje naplnené srdce Bohu vyjadrí čokoľvek, čo cíti. Slová nemusia byť potrebné, postačí len tak ostať v Božej prítomnosti a vychutnávať všetko čo si zažil/a. Srdce môže chcieť poďakovať za veci, o ktorých teraz vie, že prišli od Boha, alebo môže uprednostniť ostať v pocite vďačnosti.
Pokračuj len v prípade, že kvôli rozptýleniu je ti ťažké ostať ticho s Bohom. Vtedy choď späť k čítaniu, kým ťa nezasiahnu ďalšie slová tak, aby si pri nich ostal/a.
Nebuď smutný/á, ak sa Ti zdá, že sa nič nedeje. Všetko čo môžeš urobiť je byť tam – je na Bohu urobiť zvyšok. Jednoducho buď verný/á modlitbe, nech už sa cítiš akokoľvek. Postoj počúvania je znakom lásky k Bohu, a skutočná modlitba od srdca.

Pri čítaní článku sa pýtaj sám seba: „Aká je moja reakcia? Je prečítané v súlade s mojou skúsenosťou? Ako to môžem použiť?“ Neformálne o tom s Ježišom hovor a skús počúvať jeho odozvu. Ak ťa niečo dráždi/provokuje, tak je ešte dôležitejšie priniesť to Bohu. Pokús sa použiť článok ako niečo čo ťa vedie k rozhovoru s Bohom.

Buď kreatívny/a! Niekomu pri modlitbe pomáha kreslenie, inému modelovanie z hliny, alebo skladanie slov do básní, použi to, čo ti je blízke a nápomocné. Svoje dielo potom môžeš priniesť na stretko. Buď flexibilný/á. Nejde o to, aby si v materiáloch premodlil/a všetky úryvky z Písma, ale aby si našiel/la, to, čo ťa nejakým spôsobom zasahuje a venoval/a sa tomu. Samozrejme, ak sa v tvojom živote deje niečo, čo potrebuješ vziať do modlitby, zostaň s tým namiesto tém zo stretkových materiálov.
Keď sa tvoj čas modlitby blíži ku koncu, rozprávaj sa s Máriou alebo jednou z Božských Osôb, tak ako hovoríš s ľuďmi ktorých miluješ, s otvorenosťou a dôvernosťou, hovor čo chceš povedať alebo s nimi len ostaň s postojom chvály a vďaky alebo akokoľvek sa cítiš.
Predovšetkým, môžeš hovoriť o požehnaní, o ktoré si sa modlil.
Rozhodni sa, čo z toho, čo si zakúsil/a chceš zdieľať na stretku. Urob si pár poznámok, aby si si to pamätal/a. Tak ako si urobil/a úkon úcty na začiatku tvojho času modlitby, môžeš to urobiť znova aj na konci. Niektorí ľudia končia formálnou modlitbou, napr. Otče náš alebo Sláva. Použi čokoľvek, čo považuješ za vhodné.

DVA TYPY STRETIEK

Dôležitým aspektom nášho stretka je zdieľanie. Na vysvetlenie podstaty zdieľacieho stretka ti ponúkame tento prehľad rozdielov medzi zdieľacím a diskusným stretkom:

Zdieľacie stretko:
 • hovorí tichšie
 • ak odpovedá, tak len „ďakujem“
 • počúva vždy len jednu osobu
 • rešpektuje každého, kto hovorí
 • hovorí len v prvej osobe – JA
 • sa zaoberá prežitou skúsenosťou
 • sa usiluje počúvať srdcom
 • nemá správne alebo nesprávne odpovede
 • funguje sebaobjavovaním
 • zjednocuje skupinu
 • môže zahŕňať osobný zápas
 • nerobí žiadne návrhy, nedáva žiadne rady
Diskusné stretko:
 • je hlučnejšie
 • odpovedá ďalšími diskusnými príspevkami
 • vedie niekoľko rozhovorov naraz
 • akceptuje alebo odmieta
 • hovorí v 3.osobe – ľudia, on,oni
 • sa zaoberá myšlienkami a princípmi
 • usiluje podnecovať myslenie
 • robí úsudky
 • presviedča iných
 • delí stretko podľa názorov
 • nemusí stáť veľa úsilia
 • sa snaží zlepšovať a pomôcť

Diskusné skupinky osvecujú myseľ.
Zdieľacie skupinky siahajú hlbšie do srdca a uschopňujú nás, aby sme si, ako Mária,
uchovávali zdieľané veci vo svojich srdciach a premýšľali o nich.

NA STRETKU

Na stretku sedíme v kruhu, ktorý má len toľko stoličiek koľko je potrebných, tak aby sa všetci navzájom pohodlne videli a počuli. V jednej zdieľacej skupinke by nemalo byť viac ako 10 účastníkov.
Na úvod stretka, v stanovený čas, začne moderovaná modlitba, ktorú vedie niekto z prítomných. Je to buď niekto zo sprevádzajúcich na stretku, prípadne, ak stretko už funguje dlhší čas, je dobré dohodnúť si systém fungovania stretka, čo znamená – kto, kedy bude viesť modlitbu, prípadne moderuje celé stretko.
Srdcom CVX stretnutia je zdieľanie a počúvanie. Vytvorenie priateľskej a srdečnej atmosféry k tomu, aby úprimné zdieľanie bolo možné, je úlohou všetkých, ktorí sa stretka zúčastnia. Je preto dôležité, aby každý člen stretka bol ochotný: POČÚVAŤ, BYŤ TRPEZLIVÝ, ZDIEĽAŤ SA, NESÚDIŤ, BYŤ CHÁPAVÝ, NEDOMINOVAŤ V ŽIADNOM OHĽADE, MAŤ OTVORENÚ MYSEĽ, NEVYNÁŠAŤ VON NIČ, ČO SA POVIE NA STRETKU, REŠPEKTOVAŤ NÁZORY INÝCH (aj keď ich nemusí zdieľať).

Zdieľanie na stretku

Každý z prítomných, keď je pripravený, zdieľa: čo sa s ním udialo počas modlitby, ako sa cítil, ako to pôsobilo na jeho život a ako jeho život pôsobil jeho modlitbu. Každý sa pokúša zdieľať ako sa zdá, že Boh s ním komunikoval. Od nikoho sa neočakáva, že bude zdieľať úplne všetko, každý sa zdieľa len do takej miery, aby to bolo pre neho v pohode. Môže sa stať že niekto sa vôbec nechce zdieľať, v takom prípade len povie, že dnes sa zdieľať nebude.
Potom, čo mal každý príležitosť zdieľať sa a je dostatok času, je každý pozvaný k tomu, aby sa pozdieľal s tým, ako na neho zdieľanie ostatných pôsobilo. Čo ma oslovilo, keď sa ostatní zdieľali? Čo sa mi zdalo povedomé? Pochopil som niečo novým spôsobom? Tu je dôležité zostať pri zdieľaní svojich vlastných pocitov, reakcií – vyhnúť sa pripomienkam, interpretáciám, úsudkom alebo radám. Rozhodne to nie je priestor na vyjadrenie kritiky alebo nesúhlasu k zdieľaniu ostatných, ale ďalšia možnosť ako sa navzájom obohatiť a podporiť. Preto aj v tejto časti, hovor za seba a hovor v prvej osobe – Ja… (napr. Keď si hovoril … , cítil som …)

Vždy je dôležité pamätať na to, že čas na zdieľanie je obmedzený a byť vnímavý k úlohe sprevádzajúcich, ktorí dbajú o to, aby mali priestor na zdieľanie všetci.

Na záver je priestor na modlitbu, diskusiu, oznamy o blížiacich sa akciách a prípadné zhodnotenie stretka.

KONTAKTY

Ak by si mal/a nejaké nejasnosti alebo otázky, alebo sa len chceš skontaktovať, sme tu pre teba:
Kancelária – Pavlínka: kancelaria@cvx.sk

Prajeme ti požehnané stretko 🙂

© Spoločenstvo kresťanského života – CVX

Pridaj komentár