Spoločenstvo
kresťanského
života

Trojkráľové stretnutie CVX v Prešove

Nadväzujúc na viacročnú tradíciu trojkráľového stretnutia pri kapustnici sme sa po sviatku Zjavenia Pána, v nedeľu 7.1.2024, stretli v Centre Márie Wardovej v Prešove. 

Stretnutiu predchádzalo milé, láskavé a povzbudzujúce pozvanie sestry Edity, CJ, ktorá sprevádza viaceré prešovské stretká. 

Pri sviatočne prestretom stole sme sa stretli jednotlivci a rodinky s deťmi. Spoločná modlitba a zdieľanie nám ponúkli VIAC sa otvoriť sebe navzájom. Každý z nás sa podelil s tým, aký bol rok 2023 v jeho živote, za čo je vďačný, čo potešilo, čo trošku potrápilo….a aké pozvanie, či slovo je v našich životoch počuteľné pre rok 2024.

Trojkráľové stretnutie bolo stretnutím v spoločenstve, ktoré my tvoríme, otvorení k druhému,  prijímajúce, zdieľne a životodárne…sprevádzané Dychom. 

Ďakujeme a tešíme sa nabudúce. 

/Katka Koleničová, CVX Prešov/