Spoločenstvo
kresťanského
života

Telemost s CVX-CLC World Ex-Co a CVX-CLC Malta pri príležitosti vstupu CVX Slovensko do svetového CVX

Ako som to prežívala a čo som videla medzi nami?

Pre mňa to bol rodinne intímny zážitok. Pozvanie do jednoty v rozmanitosti a do otvorenosti na pôsobenie Ducha. Videla som ovocie v sebe, v každom členovi a zároveň v nás spolu. Nádej, odvaha a láska. NEHA a zároveň hlboká vnútorná SILA z identity a povolania, ktoré nám je zverené.

Čo sa nás dotýkalo, spôsobovalo radosť? Prinášam pár našich zdieľaní:

  • Je to rodinné. Žasnem, ako sa dá žiť rodinne s toľko členmi a cítiť blízkosť i keď nie sme fyzicky spolu. Dávam si otázku Čo to je, že nás to tak spája a priťahuje k sebe? 
  • Zakusujeme poznanie svetového spoločenstva, prijatie a blízkosť
  • Mám zvedavosť na spoločnú cestu ďalej 
  • Tešíme sa z tejto svadby po 10 ročných pytačkách a s hlbokou úctou a vďačnosťou myslíme na každého od počiatku spoločenstva, lebo prispel.
  • Veľmi ma potešilo že sa niekto, s kým sme sa nestretli, modlí za nás 10 rokov a sprevádza nás. Cítim blízkosť v Cirkvi, sme naozaj jedno telo..
  • Žasla som z jedného ducha v rôznych kultúrach, rôzny prízvuk. A akoby sa tieto rôznosti vzájomne potrebovali aby sa jednota prežila naplno.

Tak aké to bolo?

Slávenie veľkej svadby rodiny, bohatej duchovne i vzťahmi, apoštolátom.

Privítanie,  radosť a vďačnosť a široký srdečný úsmev Daniely, Jacqueline, Alison, Abela, Saviora a otca Chrisa dávajú prežiť, že sme vytúžení. Teší ma zážitok jednoty poslaniabližšie nasledovať Ježiša a spolupracovať s ním na budovaní Kráľovstva. A vidím ovocie ducha.. lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, miernosť a sebaovládanie. A to nielen jedno ale naozaj všetky, vo vzájomnom dialógu, v krásnom tanci, ktorý dáva život celému spoločenstvu. Vidieť žiť charizmu v 6 rôznych tvárach sediacich na rôznych kúskoch sveta dáva zažiť komunitu.

Hýbe ma to k tomu, aby sme s láskou vytvárali priestor, kde každý z nás tvorivo odpovedá na náš spoločný cieľ, zanechávajúc ten svoj  odtlačok, ktorý môže len on sám. Veď kto iný ho môže nahradiť? Boh je originálny Tvorca. Ak objavovať, tak naladení na jednu hudbu a s vďačnosťou za štedrosť odpovede každého z nás v jeho celistvosti. Sme vytúženým členom svetového spoločenstva kresťanského života. Sme pozvaní spolu kráčať a štedro pridať tú svoju farbu.

Cítim povzbudenie žiť apoštolát tam, kde som – ako povolanie tvorivej lásky, v duchu rozlišovania. Apoštolát, služba ktorá mi bolo zverená je milosť a dar.  Otec Chris zdieľal aká je to výzva spojiť pohľad na konkrétneho človeka, ktorý stojí predo mnou a zároveň pracovať na svojej misii, apoštoláte. Rezonovalo to vo mne. Voliť si obe. Teda nemať pred očami len svoje poslanie, ale stretnúť človeka tam, kde je. A pre mňa obzvlášť dôležité nezabudnúť sa pri konkrétnom človeku. Ako spolu s Tebou Pane nachádzať tento stred? 

Jednota v charizme, v duchu a naša rôznorodosť plodia život. Daniela to vystihla nádherne: 

 “Čo to je svetové spoločenstvo?  Ty, ja, oni, my! Sme rôzni ľudia, cez ktorých PRÚDI ŽIVOT do tohto jedného apoštolského tela. A to v každom okamihu keď žijeme našu ignaciánsku charizmu.”  

Pozývam cítiť sa súčasťou tohto svetového tela s mnohými oblasťami apoštolskej činnosti a jediným cieľom: bližšie nasledovať Ježiša a spolupracovať s ním na budovaní Kráľovstva. 

Vitajte, milí členovia CVX na Slovensku, v tomto globálnom spoločenstve CVX, apoštolskom tele s dlhou históriou, ktorá sa aj dnes píše s vašou účasťou.”

25 tisíc členov CVX rodiny každodenne si volí žiť podobný spôsob života. Lebo spoznávajú a zamilovávajú sa do Krista. Lebo spolu s Máriou hovoria áno. Cítim pozvanie vykročiť. Kam? Verím, že to objavíme spolu, rozlišujúc a robiac ten jeden krôčik tu a teraz. Vnímam našu disponovanosť byť one foot in the air, /jednou nohou vo vzduchu/. 

Som vďačná za každého člena nášho spoločenstva, ktorý budoval túto cestu. Asi nevediac, aký a kedy bude výsledok… urobil ten jeden krok, ku ktorému cítil pozvanie. A za ním urobil krok ďalší, verne, bez nároku na okamžité ovocie, výsledok. V úteche i v neúteche, keď to bolo náročné.

Áno, je tu radosť, ľahkosť nevedieť, ako by to malo byť, zvedavosť a odvaha objavovať.

Naša rôznorodosť nás disponuje zažívať lásku tvorivým spôsobom. Lebo Láska dokáže spojiť rôznorodé. A premieňa. 

Spracovala: Daniela Daubnerová

Foto: Jozef Sagan