Spoločenstvo
kresťanského
života

Stretnutie Líder Komunity s členmi spoločenstva CVX v Prešove a so stretkami v Košiciach

Členovia LK Jano Turza, Katka Blaščáková, Katka Raková a ekleziálny asistent spoločenstva CVX Jakub Garčár SJ sme v piatok podvečer 22.10.2021 navštívili stretká v Košiciach a v sobotu 23.10.2021 stretká v Prešove.

Na stretnutí ignaciánskej rodiny v Trlenskej doline sme mali možnosť prvýkrát sa stretnúť s dievčatami, ktoré navštevujú stretká v Košiciach. Vedie ich páter František Kovaľ SJ a prechádzajú formačnými textami. Preto v nás rástla túžba stretnúť sa aj s ostatnými členmi a spoznať ich cestu a pohľad na ignaciánsku spiritualitu. Po úvodnom predstavení nás členov LK sme rozprávali o spoločenstve CVX na Slovensku i vo svete, jeho stručnej histórii, našich aktivitách a možnostiach stretania sa na duchovných obnovách, komunitnom víkende, či iných akciách nášho spoločenstva, kde sú srdečne pozvaní aj členovia stretiek v Košiciach.

Následne sme v slobode vyjadrili čo nás najviac oslovuje na sv. Ignácovi, čo mi dávajú stretká. A to bol už priestor pre zdieľanie našej osobnej skúsenosti každého jedného z nás, zdieľanie dotyku Boha cez formáciu, ľudí, ktorí sú súčasťou stretka, kňazov, ktorí nám sprostredkúvajú spiritualitu. Zrazu sme si boli bližší, lebo to čo nás spája, je Boh a skúsenosť premeny nášho života.

Nasledujúci deň sme strávili spolu s priateľmi z prešovského spoločenstva CVX. Páter Jakub nás v úvode previedol nedeľným evanjeliom o slepom Bartimejovi a jeho stretnutí sa s Ježišom. Našli sme si svoj priestor a vstúpili do meditácie, po ktorej sme zdieľali osobnú skúsenosť modlitby.

Krátky evanjeliový text a obrovská rozmanitosť zdieľania: Bartimej, Timejov syn, nazvaný po mene, ako sme aj my každý osobne volaný Pánom; Bartimejov či náš výkrik: Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!; Neboj sa! Dôveruj a kráčaj po ceste; Vyskoč za Ježišom. Naber odvahu; Čo chceš, aby som Ti urobil? Po čom skutočne túžim?; Aby som videl! Aby sme videli duchovnú slepotu nášho srdca.

Tento moment nás otvoril do celého dňa, aby sme sa v priateľstve, so záujmom jeden o druhého delili o radosti, potreby v spoločenstve či skúsenosti z vedenia a prežívania stretiek. Prijatie a dobrosrdečnosť našich priateľov v Prešove nás sprevádzali po celý deň spojenými s kávičkou, dobrotami, obedom a prechádzkou, rozhovormi, spoločným slávením svätej omše, za čo im patrí hlboká vďaka. Nesieme si v srdci túžbu opäť sa stretnúť a žasnúť nad našimi životmi, v ktorých koná Pán.

Za členov LK Katka Raková

Prísľub alebo nahlas povedané prianie, ktoré odznelo na komunitnom víkende v Zorničke na Donovaloch v máji 2021, sa v sobotu 23.10.2021 stalo skutočnosťou. Zástupcovia Líder komunity a ekleziálny asistent navštívili prešovské CVX. Po úvodnom privítaní sme sa s evanjeliovým textom – s Bartimejom a Ježišom a so slovom Jakuba ponorili do ticha s Kristom. Zdieľanie, vzájomné počúvanie a rozhovory boli v závere stretnutia zavŕšené spoločným slávením svätej omše. Deň plný vzájomného prijatia, záujmu o miestne spoločenstvo, podelenia sa s osobnými skúsenosťami bol dňom v spoločenstve, ktoré sprevádza Dych Boží. Boh je Ten najlepší režisér. Veľká vďaka patrí Jakubovi, Katke, Jankovi a Katke, že venovali svoj čas a prišli nakuknúť aj k nám. Veríme, že sa týmto stretnutím začala tradícia a stretnutia v Prešove budú súčasťou živého spoločenstva.

Za CVX Prešov s vďakou v srdci Katka Koleničová