Spoločenstvo
kresťanského
života

Spoločenstvo kresťanského života CVX na Slovensku má novú prezidentku

s radosťou vám oznamujeme, že CVX na Slovensku má novú prezidentku – Katarínu Rakovú. 

Katarína Raková

Katka pozíciu prezidentky CVX na Slovenku prijala ako výsledok rozlišovania všetkých členov novej Líders komunity, ktorá sa stretla od piatka 15. septembra do nedele 17. septembra 2023 na Orave. Samotnej voľbe prijať túto službu z Katkinej strany bezprostredne predchádzala eucharistická adorácia a sv. omša. 

Katku mnohí poznáte – v spoločenstve je už viac ako desať rokov a väčšinu tohto času sa intenzívne venovala kľúčovým témam nášho spoločenstva – formácii a starostlivosti o vedúcich stretiek. Katku ako aj ostatných členov Líders komunity v prípade vašich otázok či iných záležitosti zastihnete na e-maily kancelaria@cvx.sk

Sprevádzajme Katku ako aj ostatných členov Líders komunity v ich službe modlitbami a vyprosujme im na príhovor našej nebeskej matky Panny Márie hojnosť Božích milostí a síl pre dobro nášho spoločenstva i sveta, ktorého je naše spoločenstvo súčasťou a ktorému aj skrze naše spoločenstvo ohlasujeme radostnú zvesť víťazného Krista. 

Ad majorem Dei gloriam!