Spoločenstvo
kresťanského
života

Plnotučný deň CVX v Žiline

10.2.2024 sme sa LK stretli v Žiline, aby sme spolu načerpali a budovali komunitu.

Stretli sme sa, lebo chceme spolu byť.
Počúvali sme Ducha a zažili milosť jednoty.
Pozerali sme sa na to, ako sme teraz v Žiline, na východe a v Bratislave.
A kam sme pozvaní ísť.
Vykročili sme 
do žilinských ulíc a vzťahov
a zažili sme požehnanie rodiny.

Žilinská CVX nás privítala srdečne rodinnou atmosférou. Budovali sme jednotu v rozmanitosti našich regiónov, stavov a stretiek.

Dotýkalo sa nás ako v harmónii žijú CVX Žilinčania. Videli sme rôznorodosť ciest, ktoré sme v živote prešli až na toto miesto.  

A každý priniesol to najchutnejšie, čo mal, na spoločný stôl. Aj takto sme prežívali lásku. Darovaním.

Spoločná modlitba nás hlboko zasiahla

Zamerali sme sa na Pánovo pozvanie  Abraháma opustiť a vykročiť.. Gen 12, 1-3 :

“Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!” A Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán.

Duch ku nám prehovoril takto:

  • Chceme sa stíšiť a otvoriť sa Božiemu hlasu, najprv počuť Božieho ducha, prijať Jeho Slovo a vykročiť.
  • Vykročiť do novej zeme, otvoriť sa novosti, ktorú Duch prináša.
  • Čo pre mňa znamená vykročiť? Čo ma zastavuje, čo je prekážkou?
  • Opustiť poznanie, ktoré mám, zónu komfortu, zanechať ako vnímam seba i druhých, naše predstavy, stav ako je to teraz a vykročiť do nových možností s nádejou. Odmenou je cesta s Ním, intimita a požehnanie. 
  • Pán ma pripravuje na cestu a povoláva, aj keď sa ja ešte necítim pripravený.
  • Pánovo slovo nielen pozýva, ale súčasne dáva i silu a odvahu.
  • Niekedy stačí aj zostať, tam kde som a pozerať sa na udalosti môjho života s Jeho pohľadom.
  • Som požehnaný/á, aby som bol/a požehnaním.

Vnímali sme spoločného ducha: jednotu, radosť a pokoj, ktorý nás napĺňal v priestoroch kapucínskeho kláštora.

Rozprávali sme sa o Komunitných duchovných cvičeniach (KDC)

“Čo mne osobne môžu KDC priniesť? A môžem tam priniesť i seba?”    

Na KDC prinášam celého seba so všetkým, aký som.  Som prijatý a chcený celý. 
Spoločne budeme počúvať  Boha, ktorý nám chce ukázať novú krajinu a chce nás požehnať.

Cesta, na ktorú sa vydáme, bude darom komunite, svetu aj každému osobne.

“Čo z toho môžem získať ja a aký prínos to môže priniesť mne?”

KDC mi môže priniesť skúsenosť živého Krista v našom strede, aj keď ja, my sme slabí. Sme Jeho a Ním povolaní na viac a keď sa jednou rukou držím Krista a druhú vystieram k spoločenstvu, prúdi cezo mňa život.

Tí, ktorí boli  na 1. KDC hovoria o obrovskej radosti  na záver, o skúsenosti milosti Božej medzi nimi  a o zápale pre spoločné dielo. 

KDC prinesú milosti, život.

A čo keď cítim že mám potrebu s Pánom individuálne prejsť veci pre môj osobný život?

Individuálne duchovné cvičenia sú veľmi dôležité pre osobný duchovný rozvoj a sú nevyhnutnou súčasťou našej formácie. Do individuálneho sprevádzania môžem priniesť práve aj momenty z komunitných duchovných cvičení, ktoré som zažil, útechu i neútechu, hnutia, ktoré ja ako jednotlivec spoluvytváram s komunitou.

Vnímame silnú túžbu, aby sa KDC zúčastnili všetci, ktorých v zvolávacom liste oslovujeme, aby sme boli rozmanití (všetky naše regióny, aby sme mohli vidieť realitu takú, aká je) a aby sme boli spojení. Aby sme spolu rozlíšili, kam sme pozvaní vykročiť, čo opustiť a naplno prijali požehnanie od Pána. Na KDC nás pozýva On sám a On sám vie prečo teraz.

Pozreli sme sa na realitu našich komunít v Žiline, v Prešove a v Bratislave

Rozprávali sme sa o nás ako o celku a aj o jednotlivcoch, s veľkou radosťou a zvedavosťou. Hľadali sme cesty ako oživiť našu vášeň pre Krista, ako oživiť naše spoločenstvá, aby sme viac sprostredkovali ten dar, ktorým sú.

A potom sme vykročili

Vďaka krásnemu výkladu Majky sme objavovali Žilinu:

Kapucínsky kláštorný Kostol Obrátenia sv. Pavla, tzv. Sirotár bol pôvodne jezuitský.  Vedeli ste to?Monogram JHS, sa vrátil na priečelie v r. 2022 a náš Jakub vtedy predstavil jeho symboliku i historický vývoj. Monogram, ktorý hovorí o Ježišovi Kristovi ako o Spasiteľovi je teraz vidno z celého námestia.  “Hovorí o Bohu, ktorého chceme zvestovať, v ktorého sme uverili a chceme ho dávať ďalej v našich životoch.“ (kapucín T. Fusko)

Majka nám ďalej s láskou a zapálením ukazovala  históriu Žiliny:

O boji,  aby sa mohlo na mestskom zastupiteľstve hovoriť po slovensky, o strastiach židov počas 2. sv. vojny a o láskavosti a obetiach rodín pre záchranu ich životov.

Na tak malom mieste centra toľko ľudských osudov a prepojení. VZŤAHY..
Videjko pre vás si pozrite na tomto odkaze.

Vďaka Žilinčania a už teraz sa tešíme na východ!!

Spracovali: Daniela Daubnerová, Katarína Raková, Katarína Koleničová