Spoločenstvo
kresťanského
života

Otvárame nový ročník stretiek

Drahí naši priatelia v Pánovi,

Otvárame nový ročník formačných stretiek v Bratislave. Prvé stretnutie záujemcov sa uskutoční počas komunitného dňa nášho spoločenstva v nedeľu, 11.9.2022. Začneme svätou omšou o 11:00 hod. v jezuitskom Kostole najsvätejšieho Spasiteľa na Františkánskom námestí v Bratislave a potom sa presunieme do našich komunitných priestorov.