Spoločenstvo
kresťanského
života

Nový ročník formačného stretka v Prešove otvorený – stále možnosť pridať sa!

Milí priatelia v Kristovi!

Nový ročník formačného stretka založeného na ignaciánskej spiritualite v Prešove bol otvorený koncom septembra. Srdečne Vás pozývame pridať sa do spoločenstva a rásť vo vzťahu s Bohom na pozadí dedičstva duchovných cvičení, ktoré nám tu zanechal sv. Ignác z Loyoly.

Stretnutia sa konajú pravidelne každý štvrtok o 18:00 hod. v Centre Márie Wardovej na Konštantínovej 2 v Prešove (tzv. Sancta Maria). Stretko je pre nových účastníkov otvorené minimálne do konca októbra.

Ponúkame trojročnú duchovnú formáciu pomocou každodennej meditácie, štúdia a týždenného zdieľacieho stretka. Okrem toho bude možnosť zúčastniť sa duchovných obnov, duchovných cvičení ale aj spoločenských podujatí.

Kontaktná osoba: sr. Edita Príhodová, CJ – zároveň vedúca budúceho stretka. Email: editacj@gmail.com