Spoločenstvo
kresťanského
života

Otvárame nový ročník formačného stretka v Bratislave