O nás

Spoločenstvo kresťanského života CVX je laické kresťanské spoločenstvo v rámci katolíckej cirkvi, ktoré sa aplikuje princípy ignaciánskej spirituality v živote spoločenstva ako i v životoch jej členovv. Tvoria ho kresťania: muži a ženy, dospelí i mladí zo všetkých spoločenských vrstiev, ktorí chcú vernejšie nasledovať Ježiša Krista a spolupracovať s Ním na budovaní Kráľovstva a ktorí považujú Spoločenstvo kresťanského života CVX za svoje konkrétne povolanie v rámci Cirkvi. Spiritualita nášho spoločenstva je zameraná na Krista a na účasť na veľkonočnom tajomstve. Čerpá zo Svätého písma, liturgie, učenia Cirkvi a zjavenia Božej vôle cez udalosti našich čias. V kontexte týchto univerzálnych prameňov považujeme Duchovné cvičenia sv. Ignáca za charakteristický prameň a nástroj našej spirituality. Naše povolanie nás pozýva žiť spiritualitu, ktorá nás otvára a disponuje na všetko, čo si Boh praje v každej konkrétnej situácii nášho života. Zvlášť si uvedomujeme, že dôležitými prostriedkami pri hľadaní a nachádzaní Boha vo všetkom je modlitba, osobné rozlišovanie a rozlišovanie v spoločenstve, denné spytovanie svedomia a duchovné sprevádzanie.