Spoločenstvo
kresťanského
života

Komunitný víkend Spoločenstva kresťanského života CVX 2023

Vo svetle pre spoločenstvo významných udalostí (III. Národné zhromaždenie a finalizácia prístupového procesu do svetového Spoločenstva kresťanského života CVX-CLC) sa konal ďalší komunitný víkend nášho národného spoločenstva CVX na Slovensku. Po ročnej prestávke sme zavítali opäť na Donovaly do Penziónu Zornička, aby sme od piatku 5. mája až do pondelka 8. mája 2023 spolu prežili čas plný stretnutí, rozhovorov, aktivít, modlitieb, tanca i ticha.

Piatok podvečer začali postupne prichádzať jednotliví účastníci, aby sme o nejaký čas zasadli spolu k večeri a slávili sv. omšu. Neskorší čas piatkového večera sa niesol v duchu prestavenia jednotlivých stretiek ich reprezentantami. Bolo povzbudzujúce vnímať bohatstvo a rozmanitosť aktivít samotných stretiek ako aj lokálnych skupín v Bratislave, Prešove či Žiline. Na druhej strane to čo-to o tom, že máme medzery vo vzájomnom informovaní sa o živote spoločenstva, najmä na úrovni medziregionálnej.

Sobotný program sme začali modlitbou a impulzom, v ktorom sme sa Pánom nechali sprevádzať pri uvažovaní o: Nasledovaní Krista v spoločenstve s druhými; Službe riadenia a úlohe lídrov a Pozvaní k osobnej zodpovednosti. Vychádzajúc z Všeobecných Princípov a uvedomujúc si aktuálnosť okamihu nášho pridruženia do svetového Spoločenstva kresťanského života CVX-CLC a voľby novej Líder komunity sme sa v Duchu Pravdy snažili hľadať odpoveď na otázky týkajúce sa nášho vzťahu k spoločenstvu. Hnutia, ktoré nám boli zjavené v našich srdciach sme zdieľali najskôr v menších skupinkách a následne popoludní aj plenárne, pričom kľúčové slová sme zosumarizovali, aby sme ich mali „pred očami“ po zvyšok víkendu a mohli sa k nim vrátiť ešte v pondelňajšej diskusii.

Krátko po plenárnom zdieľaní nastal čas pre otvorenie III. Národného zhromaždenia. Hlavnými bodmi programu bolo prezentácia končiacej Líder komunity a voľba novej. Tak ako aj v predchádzajúcich prípadoch, aj k tejto voľbe sme pristupovali ako výsledku komunitného rozlišovania vedeného Duchom Svätým na úrovni jednotlivých stretiek, ktoré boli na Národnom zhromaždení reprezentované svojimi zástupcami. Výsledkom voľby je nová Líder komunita, ktorá má nasledovné zloženie: Katarína Koleničová, Daniela Daubnerová, Stanislava Horáčková, Katarína Raková, Monika Šoltýsová, Monika Kaššovicová a nevolený ekleziálny asistent Jakub Garčár SJ.

Program Národného zhromaždenia sme uzatvorili sv. omšou, kde sme v prosbách a pri záverečnom požehnaní mysleli predovšetkým na členov novej Líder komunity. V slávení sme pokračovali aj neskôr večer, tentoraz už v podobe prvého (a snáď nie posledného) CVX majálesu, v ktorom sme sa pretancovali až do prvých hodín nového dňa.

Nedeľný program tematicky upriamil našu pozornosť na hlbšie uvedomenie si našej prináležitosti k svetovému Spoločenstvu CVX-CLC, predovšetkým v kontexte finalizácie prístupového procesu nášho národného spoločenstva do svetového Spoločenstva CVX-CLC. Aj tento rok boli na našom komunitnom víkende hosťami James a Lillian Schembri z maltského spoločenstva CVX-CLC. Dopoludnia nás James sprevádzal prezentáciou, v ktorej nám poukázal na jednotlivé body Všeobecných Princípov Spoločenstva kresťanského života CVX.

Nedeľné popoludnie naplno prežiarili lúče slnka, ktoré nás pozvali k wellnessu každého možného druhu. A tak sme sa vybrali do prírody na turistiku, plávali a saunovali sme sa, či modlili sa tancom v prírode. Aby sme sa neskôr popoludní odpočinutí a dobre naladení stretli opäť všetci spolu a prostredníctvom telemostu tiež aj naši medzinárodní hostia zo svetového CLC World Ex-Co a maltskej CVX-CLC komunity.

Nedeľný večer mal za cieľ opäť rozvíjať naše vzťahy a to pri grilovaní vonku v prírode. A aj keď nás studený vietor zahnal späť do penziónu skôr ako sme plánovali, tak nijako nám nezabránil byť spolu, rozprávať a zabávať sa.

V pondelok sme sa stretli už v trocha zúženej zostave pri diskusii so starou a novou Líder komunitou. V otvorenosti pre úprimnosť sme spoločne či každý za seba hľadali odpovede na otázky, ktoré spontánne prichádzali. Po spoločnej sv. omši a obede sme náš prvý štvordňový komunitný víkend zakončili tradičnou reflexiou toho, v čom nás tento spoločne strávený čas obohatil či k čomu nás pozýva.

Už teraz sa tešíme na ďalší komunitný víkend! 😊

Spracoval: Martin Gabaj

Foto: Jozef Sagan, Katarína Raková, Ján Turza

Reflexie

Hoci som prišla neskôr nemala som pocit žeby som o niečo prišla. Bolo milé vidieť opäť známe tváre ale aj spoznať nových ľudí. Celý program bol vyvážený. Veľmi som uvítala majáles a spoločnú turistiku ako oživenie programu.

Veľmi silný bol aj telemost z Maltou. Predovšetkým to že hoci nemôžme byť fyzicky spolu predsa sme si blízki tým ako prežívame našu spiritualitu, ako na seba myslíme v modlitbách.

Celkovo vnímam tento Komunitný víkend ako požehnanie. 

Ďakujem vám všetkým, že sme mohli tvoriť spoločenstvo aj za Bartolomeja, ktorého ste, aj keď nie je v CVX, srdečne prijali.

Monika Šoltýsová (stretko Prešov)

Som veľmi vďačná a celé komunitné stretnutie bolo pre mňa veľkým darom. Naposledy sme boli na komunitnom víkende pred 6 rokmi a teraz sa nám podarilo znova prísť. Dalo mi to, ten pocit prijatia, o ktorom sme spomínali asi všetci cez zdieľaciu skupinku. Bolo úžasné stretnúť ľudí a spoznávať ako fungujú aj stretká v Bratislave a Prešove. Páter Jakub ako vždy mal krásne príhovory cez kázeň a Duch Svätý to neskutočne viedol cez čítania, ktoré boli zamerané na vyvolenie vodcov. Mohla som znova pochopiť charizmu a  povzbudilo ma  to, že aj ja môžem byť aktívna v organizovaní nejakých spoločných akcií v našom stretku. Veľmi sa teším na ďalšie spoločné akcie, i keď nie vždy sa to dá aj naplánovať s deťmi. Často bolo aj spomenuté, aby sme sa viac zameriavali na vzťah a nie na výkon. Vnímala som, že toto stretnutie bolo veľkou vďačnosťou Pánu Bohu. 

Mária Spodniaková (stretko Žilina)

Rozhodla som sa napísať reflexiu z KV iba z jediného dôvodu, a to, že som ju písala aj pred 2 rokmi, keď som skladala trvalé záväzky. Na prvý pohľad trochu zvláštny dôvod, no v kontexte môjho príbehu som si uvedomovala mnoho paralel.

KV bol spojený s Národným zhromaždením, na ktorom sme si do služby s názvom Leadres komunita, zvolili stretkáčky spomedzi nás. A zároveň sme zdieľali medzinárodne radosť z prijatia nášho spoločenstva do svetového spoločenstva CVX.

Kde tam vidím tie paralely? V ceste, v procese a v dozrievaní do rozhodnutia. Počas telemostu so zástupcami maltskej komunity vo mne zarezonovalo niekoľko myšlienok (nie sú presne citované, dopĺňam aj kontext môjho príbehu).

Vstup do svetového spoločenstva pre nás neznamená začiatok. Je to pokračovanie niečoho, čo začalo dávno predtým. Avšak vstup prinesie nové rozmery zodpovednosti a záväzku. Pripomenulo mi to môj nepatrný príbeh. Bez histórie nie je teraz a bez teraz nebude budúcnosť. No najdôležitejšie je teraz, na ktoré hľadám odpoveď s vedomím zodpovednosti plynúcej z môjho záväzku.

Nebude to jednoduché. Aj takéto upozornenie odznelo. To nie je „zlé proroctvo“. Sme ľudia so slabosťami, limitmi… teda ja som slabá a hriešna, aj keď vykúpená, stane sa, že vnímam svet svojimi očami a príde nedorozumenie, konflikt, urazenie sa, niekto zosmutnie pri mne. Pre uvedenie do témy KV bol vybraný úryvok z Evanjelia podľa Marka o povolaní apoštolov (Mk 3, 13 – 19). Pán Ježiš si vybral apoštolov pre vznešené a obdivuhodné poslanie, no záver tohto výberu tvorí konštatovanie „ktorý ho potom zradil“. Žiadne spoločenstvo nie je vyňaté z tejto skúsenosti. No každý člen sa potrebuje rozpamätať na Ježišovo pozvanie. Misia CVX je misiou Ježiša – priniesť lásku všade. Robme všetko pre to, aby každý, kto medzi nás príde, rozpoznal ovocie Ducha (Gal 5, 22 – 23).

Srdce sa mi rozochvelo úžasom aj vďakou, keď z úst účastníkov zazneli uistenia o modlitbe. A to nie, že iba tieto dni, ale celých tých 10 rokov, počas ktorých sme aj my ako spoločenstvo dozrievali v rôznych aspektoch. Svoj čas má čakať a svoj čas má vstup do záväzku. A modlitba je v tom veľmi potrebná. V našom spoločenstve máme veľa príležitostí pre spoločnú modlitbu. Myslím, že najbližších 10 rokov by sme mohli v modlitbách ďakovať za našu krstnú CVX komunitu z Matly.

Okrem toho vkladám do modlitieb aj naše dámy z LK. Z vlastnej skúsenosti viem, že budú  potrebovať podporu vo svojich stretkách (mala som niekoľko rokov členov LK v mojom stretku). Buďte k nim  vnímaví, trpezliví a majte pre nich slová povzbudenia. Vráti sa vám to v ovocí ich zanietenia a odvahy venovať svoj čas a energiu do vedenia spoločenstva. Bývalá LK: VEĽKÁ VĎAKA. Budúca LK: držím vám palce zvierajúce zrnká ruženca.

Ešte by sa dalo veľa písať, ozaj to bol plnotučne využitý čas. Na záver sa podelím o milý   kompliment, ktorý dostali devy z CVX od Jožka: ste výborné tanečnice 😊 Vďaka a teším sa na majáles o rok (v rámci KV samozrejme 😊).

Mária Stankovičová (stretko 10+)