Spoločenstvo
kresťanského
života

Komunitný víkend Spoločenstva kresťanského života CVX 2022

Dom Xaver, Badín, 6-8. mája 2022

Naplnená radosťou a očakávaním som spolu s cca 50timi ďalšími členmi CVX prijala pozvanie prežiť Komunitný víkend CVX v Badíne. Po dlhom lockdownovom období som sa tešila na osobné stretnutia, rozhovory, inšpirácie, svedectvá, pozvania i nové príležitosti a výzvy. Komunitný víkend sme začali v piatok podvečer v dome Xaver v Badíne.


Priestory na mňa pôsobili veľmi veľkorysým dojmom, bonusom boli tri kaplnky – predovšetkým tá hlavná – kaplnka sv. Františka Xaverského s unikátnou Rupnikovou mozaikou na hlavnom oltári. Po večeri nasledovala sv. omša a po nej dynamická zoznamovačka, kde sme po vytvorení dvoch sústredných kružníc mali možnosť konverzovať na viaceré témy – samozrejme vždy s iným účastníkom. Po zoznamení sa nám ešte pár vetami prihovoril náš hosť James Schembri z CVX na Malte.


Sobotné ráno sme začínali spoločnou modlitbou ranných chvál v kaplnke a po raňajkách nasledovalo pozvanie k meditácii na báze biblického impluzu od nášho ekleziálneho asistenta P. Jakuba Garčára SJ. Úryvkom z evanjelia 4. veľkonočnej nedele (nedele Dobrého Pastiera) Jn 10,27-30 sme boli pozvaní darovať si hodinku s Pánom, stratiť čas s Ním, vychutnať a precítiť, aby sa stretnutie s Priateľom stalo potom i našou spoločnou témou… A ako „provokácia“ k rozhovoru s Pánom nám poslúžili tri otázky: „Kde a kedy v mojom živote mi hlas Pastiera začal zaznievať osobne? Akou cestou ma hlas Pastiera viedol, vedie,…na akú cestu ma pozýva? Kedy a ako mi nasledovaním jeho hlasu Pastier dával…dáva život?“ Čas osobnej modlitby pokračoval zdieľaním v malých skupinkách, kde sme okrem zdieľania ovocia osobnej modlitby uvažovali a rozprávali o CVX ako mieste nasledovania hlasu Pastiera. „Výstupy“ zo zdieľaní v skupinkách sme potom prezentovali na plenárnom zdieľaní vo forme impulzov, slov, obrazov či kresieb.


Po obede plánovaný výlet do Badínskeho pralesa síce celkom kvôli výdatnému lejaku nevyšiel, získali sme však príležitosť zabaviť sa pri napínavom online kvíze, ktorý pre nás pripravil Matej. Hoci počasie vyzeralo všelijako, som rada, že sme nakoniec večeru mali vo forme opekačky a grilovačky vonku v príjemnom prostredí záhrady domu Xaver…a priateľská atmosféra pokračovala až do neskorých nočných hodín.


V nedeľu sme opäť začali spoločnou rannou modlitbou a doobedie patrilo líders komunite i našim priateľom z krstnej komunity CVX Malta – rodinke Schembriovcov, ktorú sme na našom CVX komunitnom víkende privítali už tretíkrát. James nám okrem pohľadu maltskej CVX komunity na tú našu slovenskú a jej miesto v celosvetovom CVX pozdieľal aj to, ako na Malte fungovali počas COVID pandémie, ako prežívali a oslavovali Ignaciánsky jubilejný rok a mnohé iné zo života spoločenstva CVX na Malte. Komunitný víkend sme zakončili sv. omšou, ktorej predsedali P. Peter Buša SJ a P. Jakub Garčár SJ a popoludňajším záverečným zdieľaním.


Pre mňa osobne to bol veľmi požehnaný čas, počnúc cestou do Badína, možnosťou sv. spovede, rozhovormi so „starými známymi“ i „novými“ priateľmi, som vďačná za „hodinku ticha“, zdieľanie v skupinkách, spoločné modlitby, sv. omše, podnetné homílie i čas len tak byť spolu, rozprávať sa, spomínať, zdieľať i spoznávať sa. Chcela by som veľmi poďakovať všetkým vám, ktorí ste prišli, za spoločenstvo, ktoré sme tvorili i všetkým vám, ktorí ste prísť nemohli, za vzájomné modlitbové spoločenstvo. Moja veľká vďaka patrí aj všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii celého víkendu i mladým, ktorí sa venovali deťom.


A na záver by som nás chcela povzbudiť, aby sme sa už teraz nechali pozvať na budúcoročný komunitný víkend a keďže to bude aj CVX „volebný rok“ skúsme už teraz do našich modlitieb vložiť prosbu za naše spoločenstvo, za súčasných i budúcich členov líders komunity.


Michaela Chocholatá, Bratislava


Pozvánka na komunitný víkend v Badíne pozývala k priateľstvu, prijatiu, relaxu, zábave a k prírode. A spoločný komunitný víkend toto všetko priniesol, z každého trošku 🙂
Aj cez Evanjelium 4. veľkonočnej nedele o Dobrom Pastierovi sme v sobotné dopoludnie boli pozvaní do ticha, aby sme sa potom vrátili do spoločenstva. V zdieľaní v skupinkách sme rozpoznávali Hlas Pastiera v našich životoch a poznávali, na akú cestu nás pozýva a aké miesto v tom má CVX. Mne osobne rozpoznávanie Hlasu Pastiera v mojom živote prinieslo také uistenie, že „nik mi ich nevytrhne z ruky“.
Dobrý a krásny Pastier nás sprevádzal aj v nedeľu a opäť sme boli pozvaní „vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi“.

Katka Koleničová, Prešov

Na komunitný víkend CVX sme išli prvýkrát, keďže posledné mesiace plné lockdownov nám zrušili viacero podobných akcií. Očakávania sme mali veľké v pozitívnom zmysle, keďže komunita CVX nám je blízka, priestor bývalého kňazského seminára znel viac než zaujímavo a program vyzeral výborne.
Už samotná cesta nás vo štvorici účastníkov dobre naladila. Po príchode do seminára prebehlo ubytovanie hladko a začali sme sa spoznávať s ďalšími členmi CVX. Večera a uvítací program boli fajn. Svätá omša nás zase obohatila duchovne. Prijímať eucharistiu ako to má obvykle možnosť iba kňaz je pre mňa vždy duchovný zážitok. Žiaľ na posedenie nám už nezostali sily, tak sme to pred 23:00 vzdali a išli si ľahnúť.
Druhý deň začal podľa plánu. Duchovná časť ma veľmi oslovila. Skvelý bol výber úryvku z evanjelia podľa Jána 10, 27-30 a ešte lepšie boli položené otázky. Úryvok hovorí o blízkom vzťahu Ježiša a veriacich. Pokiaľ človek pevne verí, toto večné puto nemá nikto moc pretrhnúť. Cez otázky som sa zamyslel nad tým, kedy začal byť môj vzťah s Bohom osobný, ako sa vyvíjal a ako mi dáva večný život. Keď som nad nimi rozjímal v parku seminára, mal som veľmi pozitívny pocit a úsmev na tvári. Nasledujúce zdieľanie s ľuďmi, ktorých som vo väčšine poznal pár hodín, bola veľmi otvorená a úprimná. Proste duchovná časť na 1*. Poobedný výlet nám síce prekazil hustý dážď, ale aj tak sme hodinu a pol boli na vzduchu a cestou viedli rôzne debaty. Možno aj dobre, že kvíz bol poobede a nie večer, keď sme si všetci užili grilovačku v záhrade. Veľmi dobre zakončila celý deň v spoločenstve. Všetci, s ktorými som hovoril, boli priateľskí a otvorení. O to ťažšie sa nám v nedeľu odchádzalo, keď sme si snáď všetci želali ešte aspoň jeden deň navyše… Ja osobne som z priestoru seminára mal výborný pocit, niečo úplne iné ako byť na nejakej chate. Keď som si predstavil, aký účel mal kedysi a ešte sme sa aj dozvedeli ako taký deň bohoslovcov vyzeral, bol to pre mňa veľký zážitok a neobyčajná skúsenosť.
Nedeľný program bol opäť dobre pripravený, akurát súhlasím s názorom skupinky z Prešova, že dodržať harmonogram by bolo fajn, aby sa niektoré diskusie alebo vstupy nenaťahovali. Prezentácia Jamesa z Malty bola veľmi dobrá. Až som ľutoval, že som sa s nimi neporozprával osobne, keď bol čas.
Celkovo vo mne tato víkendovka stále rezonuje a s podobným pocitom odchádzala aj moja manželka Anička. Budeme radi, keď si takéto víkendovky v budúcnosti zopakujeme. Čerpáme z nich veľa duchovnej energie, príkladov hodných nasledovania od iných členov CVX a odnášame si kopu zážitkov.

Matej Adam, Bratislava

Na komunitnom víkende ma od prvého momentu milo prekvapila priateľská atmosféra. Aj keď som veľa ľudí nepoznala, nebolo treba lámať ľady, topili sa sami 🙂
Priateľskosť a ešte viac otvorenosť bolo cítiť počas zdieľania témy v skupinkách. Na skupinkách sme sa stretli ľudia z rôznych stretiek a kútov Slovenska, viac neznámi ako známi. Ale téma Pán je môj pastier (v mojom živote) nás akoby zviazala v jedno dokopy. Každý z nás zdieľal iný životný príbeh, ale isté znaky toho ako si nás volá k sebe Boh, ako k nám prehovára a ako sa cítime pri Ňom my sú podobné, napriek našej rôznorodosti a jedinečnosti.
V závere komunitného víkendu, môj manžel povedal, že sa tu v Badíne cítil ako na Manželských stretnutiach…čo je iný typ kresťanskej akcie, s inými ľuďmi,….bolo tam však to isté vanutie Ducha…..“

Anka a Peťo Giertlovi, Bratislava