Spoločenstvo
kresťanského
života

Komunitná nedeľa v Bratislave spojená s prezentáciou o generálnom zhromaždení v Amiens

V druhú septembrovú nedeľu sme sa stretli v komunitnom priestore v Bratislave, aby sme spoločne po lete videli jeden druhého tvárou v tvár, osobná blízkosť nám už chýbala 🙂 Týmto pozývame stretká, aby sa po čase oddychu, vrátili k pravidelným formačným stretnutiam, aby nachádzali zdroj v ignaciánskej spiritualite a v zdieľaniach, ktoré sú pre náš život veľkým obohatením.

Zároveň sme zdieľali našu skúsenosť z účasti na 18. generálnom zhromaždení v Amiens vo Francúzsku, ktorého sa zúčastnili v čase 3.8. – 13.8.2023 traja delegáti zo Slovenska: Katarína Raková, Daniela Daubnerová, Jakub Garčár SJ.

Téma zhromaždenia, ktorá nás sprevádzala už v čase prípravy, bola: Rozlišovanie ciest nádeje.

Milosť, o ktorú sme prosili, pred i počas stretnutia: Pane, pomôž nám ísť vpred, ukáž nám cestu.

„Ísť vpred“, ktoré bolo tretím slovom v Buenos Aires, bolo východiskovým slovom v Amiens. Chceme sa podeliť a prehĺbiť otázku „ako ísť vpred?“, to znamená jasne formulovať spôsoby postupovania, ktoré sú v súlade s našou charizmou, kamkoľvek nás náš záväzok vedie. Byť jednoznační a konkrétni a hľadať spôsoby na podporu nádeje.

Arturo Sosa SJ, generálny provinciál Spoločnosti Ježišovej, nás vo svojom príhovore povzbudzoval, aby sme hľadali cestu tvorivej nádeje, ktorá by nám pomohla napredovať na púti, ktorú CVX rozvíja od posledných svetových zhromaždení, najmä od tých posledných v Bejrúte [hranice] a Buenos Aires [spol. rozlišovanie]. Táto nádej v Krista bude duchovnou zárukou, ak bude tvorivá a zároveň rozvážna.

Nádej je podmienkou, aby sme mohli skutočne rozlišovať.

Nádej udržiava spoločenstvo silné a spája nás s Bohom.

Nádej je odpoveďou na každú pochybnosť, ťažkosť, neútechu, temnotu v rozlišovaní a rozhodovaní sa.

Nádej nasleduje, nedizajnuje cestu, je zakotvená v Cieli, nie v prostriedkoch.

„istá a pevná kotva“ Hebr 6,19

Pohľad na svet a rozlišovanie vedúce k rozhodnutiu Najsvätejšej Trojice spasiť ľudské pokolenie je hlboko a podstatne prepojené s nádejou vloženou do obyčajnej malej Márie: „nech sa mi stane podľa tvojej vôle“.

Kontempláciou vtelenia sme sa pozerali na výkriky sveta, ktoré ho trápia. Vtelenie nám dáva víziu reality a spôsob ako konať. S očami viery vidíme Boží plán spásy a dieťa narodené pre nás. Mladá žena jednoduchosti a nádeje, nás povzbudzuje, aby sme aj my – svetová komunita povedali Áno na Božie volanie.

7. augusta 2023 bol pre našu komunitu významný deň, pretože sme boli oficiálne začlenení do svetového spoločenstva CVX.

Čo sme prežívali?

Cítili sme radosť a vďačnosť za každého jedného člena, ktorý prispel k tomuto rozhodnutiu.

Boli sme sprevádzaní modlitbami nášho spoločenstva.

Vnímali sme prijatie, prajnosť a blízkosť všetkých národných komunít.

Jednota – My sme jedna svetová komunita

Otvorenosť pre nové vzťahy

Priateľstvo krstnej komunity, jej slová o našej ceste pri vstupe v nás budú dlho rezonovať.

Príspevok Malty o nás a našej ceste

Naša modlitba

Nech máme nádej vykročiť do služby, ktorá je odpoveďou na náš apoštolát.

Alison Vella – prezidentka CLC Malta
Vstup do svetového spoločenstva

Spolu s CVX Slovensko vstupovali do svetového spoločenstva Nový Zéland – krstnou komunitou bola Austrália, Švédsko – krstnou komunitou bolo Nemecko, Etiópia – krstnou komunitou bola Keňa.

Vstupom do svetového spoločenstva sme dostali možnosť voliť novú svetovú výkonnú radu (World Ex-Co), nech ich Pán najbližších 5 rokov požehnáva a sprevádza, nech majú múdrosť a nádej pre vnímanie reality i nových ciest svetového spoločenstva CVX.

Z ľava Cecilia Martinez (Španielsko), Catherine Kelly (Kanada), Franklin Ibanez (Peru), Inji Fayez (Egypt), Catherine Waiyaki (Keňa – aj v predošlej World Ex-Co), Chris Micallef (Malta), Daphne Ho (Hong Kong-aj v predošlej World Ex-Co), Jose Pablo SJ (EA), Manuel Martinez (Executive Secretary)

Spracovala: Katarína Raková

Fotky: Delegáti, Ivetka Babicová