Spoločenstvo
kresťanského
života

Duchovné cvičenia 2021

V dňoch 16.7.2021 až 25.7.2021 sme v našom spoločenstve CVX mali možnosť zúčastniť sa 8 dňových duchovných cvičení s individuálnym doprevádzaním a 22 z nás túto ponuku aj využilo. Sprevádzajúcimi boli P. Jakub Garčár, SJ, sr. Lívia Marková, CJ a Branislav Novák, laik CVX. V piatok podvečer sme zavítali do malebnej kysuckej prírody v Klokočove-Rybárie, kde nás milo prijali v Dome navštívenia a skvele bolo o nás postarané počas celého pobytu – ubytovanie v jedno, resp. dvojlôžkových izbách, výborné stravovanie (plná penzia) aj s obsluhou a veľkým bonusom bol tiež kostolík iba pre nás.

Okrem individuálnych rozhovorov a individuálne stráveného času v modlitbe a tichu, veľmi silným momentom počas dňa bolo slávenie svätej omše, ale i ranné a večerné chvály a večerná dvojhodinová tichá adorácia ukončená eucharistickým požehnaním.

Duchovné cvičenia sme začali v piatok večer na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej sv. omšou, pri ktorej nás P. Jakub, SJ v kontexte aktuálnych liturgických textov  pozval vykročiť na cestu z otroctva ku slobode a využijúc odkaz na dlažbe pri vchode kostolíka „Fiat voluntas tua“ i modlitbu dňa sme dostali za spoločníčku na ceste Pannu Máriu. V ďalších dňoch sme v rámci liturgie boli pozvaní na cestu nocou a bdením, dostali sme pozvanie odvážne vstúpiť do tmy, do ticha s bdelosťou vo vedomí, že Kristus je ten miláčik, ktorý sa neškriepi, nekričí, je jemný, citlivý, tichý a predsa šialene prítomný a blízky. Boli sme pozvaní na cestu púšťou, na cestu, ktorá má smer, na cestu, na ktorej sme dostali i ďalších spoločníkov – svätých Andreja-Svorada a Benedikta. Na ceste púšťou nám zneli Pánove slová: „Nebojte sa! Stojte pevne!“ a pozvanie k veľkej trpezlivosti darovať čas Pánovi. Veľmi silno znelo pozvanie do vzťahu s Pánom uvedomujúc si, že vzťah sa buduje stretnutím…Čo urobiť, aby si to pozvanie našlo v nás úrodnú pôdu? Majúc na pamäti, že hoci my si nevieme vyrobiť život semienka, nevieme si vyrobiť vzťah, nevieme si vyrobiť stretnutie s Pánom, my môžeme „len“ prichystať semienku úrodnú pôdu a Pán dáva rásť semienku v nás, môžeme veľa urobiť…ponúknuť veľkodušné a ochotné srdce, srdce očistené pokáním, srdce majúce v sebe túžbu i čistotu exteriéru (silencium)…a Pán = rozsievač hádže štedro. Duchovne veľmi silným bolo slávenie sviatku Sv. Márie Magdalény uvedomujúc si, že tma ešte neskončila a predsa už je ráno… s pozvaním zakúsiť a objať Krista v nás, On je náš život, naša sloboda, náš zajtrajšok. Sprevádzaní P. Jakubom, SJ sme v ďalší deň vstúpili cez úvodný spev i liturgické čítania do veľkonočnej radosti. Boli sme upriamení na to, o čo ide – nežiada sa od nás prinášať ovocie, ale byť s Pánom…ostaňte vo mne a ja vo vás…a spolu so sv. Pavlom zakúsiť vlastnú kapituláciu „už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“. Čítajúc a interpretujúc i liturgické čítania ďalších dní v kontexte duchovných cvičení, sme opakovane boli pozývaní k Životu, pozývaní ostať otočení k Bohu, neignorovať kúkoľ, ale byť obrátení k Životu, nesúdiť úrodu hľadiac na steblá kúkoľa…a hoci kúkoľ smieme v dôvere voči hospodárovi nájsť, pohľad „aha, kúkoľ“ sa môže stať pohľadom upretým na „vďaka, za tie klásky“. A s pozvaním ostať obrátení k Životu vykročiac s pokojom, nádejou a odvahou do ďalších dní majúc na zreteli dôležitosť vzťahu s Pánom i medzi sebou navzájom, sme slávnostným eucharistickým slávením ukončili naše duchovné cvičenia.

Hoci som sa zúčastnila už na viacerých 8 dňových duchovných cvičeniach, som veľmi rada, že som i tento raz odvážne odpovedala na Božie pozvanie. Cítila som, že potrebujem intenzívne „stratiť čas s Pánom“, disponovať sa, počúvať a odpovedať. Vstúpiac do duchovných cvičení s biblickým textom Jn 1,35-39 som žasla nad hĺbkou tohto textu a nad množstvom pozvaní či vyrušení. Pre mňa osobne to bol veľmi intenzívny čas každodenného disponovania sa pre stretnutie s Pánom, zakúšania rôznych typov stretnutia; čas ťažký, bolestný, ale i krásny; čas odhalenia, ale i čas prijatia a objatia. Veľkým darom pre mňa bol tiež P. Jakub, SJ, jeho Božím Duchom inšpirované homílie, ktoré silne ku mne prehovárali i jeho „celá prítomnosť“ počas duchovných rozhovorov umožňujúca priestor dôverného zdieľania radosti i bolesti. A som tiež veľmi vďačná za spoločenstvo, ktoré sme tvorili; spoločenstvo, v ktorom sme – hoci v tichu – kráčali všetci rovnakým smerom…k slobode. A chcela by som povzbudiť každého, aby odvážne odpovedal na Božie pozvanie a doprial si takýto intenzívny čas strávený v Božej prítomnosti, lebo sa to určite oplatí.

Miška CH.

Duchovných cvičení som sa zúčastnila prvých krát. Vôbec som netušila, do čoho idem 🙂  Vedela som len jedno – NIEKTO ma tam ťahá, čaká na mňa, mala som túžbu zúčastniť sa a zažiť duchovné cvičenia „na vlastnej koži“. Prvý deň som sa nedokázala sústrediť, nevedela som „vypnúť“, na silencium som si tiež dlhšie zvykala. No postupom času som sa upokojila, začala som vnímať prostredie – les, lúky, kvetinky a hlavne TICHO. V tom tichu a krásnom prostredí som začala vnímať, že idem na stretnutie s tým NIEKÝM, kto ma sem volal a ktorý je tak úžasne trpezlivý, dobrý a milosrdný. Vykročili sme teda spolu na cestu… Na ťažkú cestu – kamenistnú, strmú a nebezpečnú – na púšť… Bolo to náročné, no bol stále pri mne – PÁN. Silencium mi v tomto nakoniec veľmi pomohlo.

Môj sprevádzajúci ma na týchto DC veľmi dobre usmerňoval, spoločne sme sa rozprávali, nad čím konkrétnym mám rozmýšľať, ako mám ísť ďalej, ako sa „starať“ o vzťah s NÍM, za čo mu ešte raz veľmi pekne ďakujem. Na poslednom rozhovore som mala zhrnúť jedným slovom, ako som vnímala celé duchovné cvičenia – hneď mi napadlo slovo nájdené, ale ešte lepšie to u mňa vystihlo slovo ZNOVUNÁJDENÉ (nakoľko som asi nejak pozabudla, aký je náš Pán ÚŽASNÝ ).

Personál v ubytovacom zariadení bol skvelý, veľmi milý, aj ubytovanie bolo veľmi príjemné. Pre mňa to bol nádherne strávený čas v krásnom tichom prostredí so super ľuďmi, no hlavne s naším PÁNOM 🙂 Týmto by som sa chcela veľmi pekne poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám umožnili zúčastniť sa týchto DC, za ich prípravu a organizáciu.

Každému, kto rozmýšľa nad účasťou na týchto DC – vrelo odporúčam. Dúfam, že sa budem môcť zúčastniť aj ďalších duchovných cvičení.

Gabika B.