Spoločenstvo
kresťanského
života

Deň žien v spoločenstve CVX

V sobotu 28.5.2022 sme sa žienky z CVX, Magis a zo spoločenstva Dobrý pastier stretli v komunitnom priestore CVX v Bratislave, aby sme spolu videli krásu nás žien, vnímali naše ženské hodnoty, postoje, zdieľali ako sme videné Bohom v bežných dňoch nášho života.

Začali sme spoločnými raňajkami a následne sme sa v duchu ignaciánskej spirituality stíšili, aby sme cez slová písma z knihy proroka Ozeáša dovolili Bohu, aby si nás našiel.

Z meditácie:

„Povrazmi ľudskosti som ju tiahol,

lanami lásky;

bol som, ako kto dvíha

jarmo ponad jej líca,

a skláňal som sa k nej chovať ju.

Srdce sa vo mne obracia,

budí sa moje zľutovanie.“   (Oz11,4  Oz11,8)

Zdieľanie otváralo intimitu nášho milujúceho vzťahu s Bohom, ale aj čas, keď nie sme pri ňom vôbec blízko a keď ho zrádzame. No napriek tomu v nás rezonovalo: „Nechaj sa nájsť z-milovaná žena.“

Po veľmi chutnom obede nás čakal workshop s Michaelou Pisoňovou o typológii farieb, aby sme každá z nás objavili, v ktorej farbe šiat, či oblečenia sa cítime byť sami sebou, ktorá farba je vhodná podľa našej farby pleti, vlasov, či očí. Farba a štýl oblečenia by mali ladiť s osobnosťou danej žienky tak, aby vyzdvihli jej krásu, ženskosť i jej vnútro.

Na záver sme oslávili Boha aj svojim telom: cez modlitbu Som žena sme si uvedomovali tieto slová – Som žena, dávam lásku a život. Som domov pre všetkých, ktorých si mi zveril. Všade kam idem, idem s Tebou a prinášam pokoj. Pretože Tvoj prápor nado mnou je láska. Všade kam idem, idem s Tebou a prinášam svetlo. Pretože Tvoj prápor nado mnou je milosrdenstvo. Som strom zasadený v tečúcich vodách, ktorého lístie nevädne a ktorý svoje ovocie dáva v pravý čas. Lásku a život.

Cez modlitbu k archanjelom Michaelovi, Gabrielovi, Urielovi a Rafaelovi sme na nás zvolávali požehnanie i ochranu.

Celý deň v nás zanechal radosť, energiu, nový život i túžbu si toto stretnutie zopakovať.  

Za stretko Kráľovna a Divožienka Katka Raková