Spoločenstvo
kresťanského
života

Deň modlitby spoločenstva CVX

Ako spoločenstvo, ktoré si zhromažďuje Pán a ktorého Pán je živým stredom a cieľom, sa nemôžeme zachovať inak, než v prvom rade a predovšetkým duchovnými prostriedkami. Tejto pravde nás učí naša skúsenosť, túto túžbu a potrebu v srdciach mnohých z nás prebúdza a pripomína Boh.

Spoločná modlitba je neoddeliteľnou súčasťou života nášho spoločenstva, vychádzajú z nej naše stretká, zhromažďuje nás v čase obnov a duchovných cvičení, komunitných dní, Veľkej noci i koncoročný reflexií, či živým ružencom. K týmto momentom by sme teraz radi pridali jeden ďalší: deň modlitby spoločenstva.

Prichádzame s pozvaním, aby sa každý tretí štvrtok v mesiaci stal dňom modlitby nášho spoločenstva. Aby nás v tento deň spojila modlitba: za naše spoločenstvo a za naše potreby, no nielen za nás, ale aj za potreby Cirkvi a civilnej spoločnosti okolo nás a za potreby sveta.

Toto pozvanie je adresované každému jednému z nás. Bude vzácne ak nás modlitba v tento deň spojí aj fyzicky: spoločnou účasťou na sv. omši, adorácii, ruženci, breviári, krížovej ceste, návštevou pútnického miesta,… na čomkoľvek výslovne a centrálne modlitebnom, pričom kreativite a spôsobom modlitby sa medze nekladú. Predsa však ide predovšetkým o spojenie duchovné, každý z nás ako sa mu dá a odkiaľ sa mu dá. Naprieč stretkami i jednotlivcami, členmi i sympatizantmi, miestami a mesta, naprieč celým Slovenskom. Spojení v modlitbe a zjednotení aj v našich úmysloch.

Jedným z úmyslov modlitieb je aj dlhodobý úmysel za vedúcich našich stretiek (tak tých, ktorí službu vedúcich stretiek už vykonávajú ako aj tých, ktorí na pozvanie prijať túto službu odpovedia v budúcnosti). Modlitbu, ktorú sa môžeme na tento úmysel spoločne modliť:

Ty si videl zástupy a zľutoval si sa nad nimi.
Pane žatvy, pošli robotníkov na svoju žatvu.

Ty si povolal učeníkov a dal si im zo svojej moci.     
Pane žatvy, pošli robotníkov na svoju žatvu.

A poslal si ich po dvoch všade, kam si sa chystal ísť.
Pane žatvy, pošli robotníkov na svoju žatvu.

Pane, žatva je veľká, ale robotníkov málo. Pošli, prosíme, robotníkov na svoju žatvu.
Požehnaj naše spoločenstvo novými vedúcimi a žehnaj aj tých,
ktorí ti už v našom spoločenstve slúžia vedením stretiek. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.   

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,             
ako bolo na počiatku tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.