Spoločenstvo
kresťanského
života

Čo nám priniesol komunitný utorok?

7.11.2023 sme sa zišli spolu v Bratislave okolo eucharistického stola a potom okolo stola v našich komunitných priestoroch, aby sme spolu viedli dialóg o našom spoločenstve. Diskutovali sme správu zo stretnutia Líder komunity, ktorá pozýva k spolutvorbe.

Reflexia Jožka Sagana

Stretnutie živého spoločenstva CVX, kde sa predniesli túžby, vízie a plány, kde sa predniesli finančné možnosti v pravde a realite i pozvaní na participácií. Stretnutie živého spoločenstva CVX, kde bolo počuť kto sme a kde chceme smerovať v túžbe spoločného kráčania.

Stretnutie živého spoločenstva CVX, kde sa stretli ľudia so svojou jedinečnosťou, so svojimi talentami a svojimi limitmi.

Stretnutie živého spoločenstva CVX, kde sa snívali sny a zároveň sa kládli nohy pevne na zem, kde sa pozývalo do služieb, aby sa tým dávala šanca rozkvetu človeka.

Stretnutie živého spoločenstva CVX, kde otvorenosť bola potrebou, slabosť súčasťou, nádej základom, túžba kompasom, realita mostom, moje ja – bunkou my.

Takže z tohto básnického rozletu je asi zrejmé ako som sa cítil. A ak nie je, treba prísť a budete vedieť 🙂

Bolo to stretnutie živého spoločenstva CVX, z ktorého odchádzam vedomý si daru a skúsenosti spoločenstva – parciálnej Cirkvi. Môj nápad nie je horší ako Tvoj a Tvoj ako môj. Sme v procese, ktorý chce byť spoločnou cestou a kráčaním, hľadaním a zdieľaním.

Keď by som to mal povedať menom milosti – zažil som spoločný dych Boží 🙂

A dokonca to bol taký zážitok, že keď som prišiel domov a aj keď som mal skoro vstávať, ešte som len tak ležal a spracovával tie dojmy.

(Jožko Sagan)

Reflexia Pauly Banasovej

Dnešný večer bol iný, veľmi intenzívne som cítila silu spoločenstva, chuť a inšpiráciu Ducha Svätého. Ako pracuje vďaka modlitbe a cez spoločenstvo celé tie roky a ako Boh žehná toto dielo. Veľmi mi to dnes rezonovalo 😍 Určite sa oplatí prísť aj nabudúce.

Ďakujem, že máme priestory, kde sme doma v CVX 🙏

Dnešné komunitné stretnutie bolo aj pozvaním do služby, aj hlbšieho chápania nášho povolania.

Som rada, že tu môžem byť s vami a naozaj, ako odznelo, stále máme priestor prinášať a dávať seba, svoje talenty pre vyššie dobro, pre komunitu, ktorá je zdravá a funkčná len tak, že sa nielen prijíma, ale aj dáva… Ako v rodine, ako vo vzťahu.

A Boh je nad tým a vedie si každého z nás. Veľká vďaka.

(Paula Banasová)

Reflexia Mateja Adama

Vzhľadom na to že sme už tretiaci ma veľmi oslovil plán a pozvanie ako aj po absolvovaní formácie tvoriť naďalej spoločenstvo, spoločenstvo aktívne dovnútra aj navonok, založenie skupiny CVX rodín a práca s našou CVX mládežou 🙂 O niektorých aktivitách som ani nevedel, a týmto ma to ešte viac vťahuje do nášho spoločenstva ❤.

Veľmi prijemný večer, kde Boh bol výrazne prítomný. Veľká vďaka vám všetkým.

(Matej Adam)

Fotky poskytol Juraj Čizmárik