Kategórie
O spoločenstve CVX

Čo je stretko?

Stretko spoločenstva kresťanského života – CVX

Stretká sú inšpirované ignaciánskou spiritualitou a duchovnými cvičeniami sv. Ignáca. Ich hlavnou náplňou je modlitba, počúvanie a zdieľanie. Pred každým stretkom dostanú účastníci mailom materiál na nasledujúce stretnutie. Téme v materiáli sa počas týždňa pred stretkom každý individuálne v modlitbe venuje.

Keď sa stretneme na stretku, zdieľame sa z materiálov, ktorým sme sa počas uplynulého týždňa venovali – hovoríme o tom ako k nám v období pred stretkom prehováral Boh. Na stretku sa snažíme vytvoriť také prostredie, v rámci ktorého môže každý jednotlivec vyjadriť svoju vlastnú skúsenosť. Naše stretko je zdieľacie. Toto je pre nás veľmi dôležité, preto sme vysvetleniu rozdielov medzi zdieľacím a diskusným, stretkom venovali v tomto letáku osobitnú časť.

Prvé 3-4 stretká budú otvorené pre všetkých, ktorí chcú prísť a zažiť naše stretká. Stretko sa potom uzavrie pre nových členov, aby sa mohli vytvoriť skupinky, kde si budú ľudia dôverovať, natoľko, aby sa mohli otvorene zdieľať. Témy na seba nadväzujú, preto je dôležité venovať sa každej z nich a pokiaľ je to možné, nevynechať žiadne stretko.

Diskusné skupinky osvecujú myseľ.
Zdieľacie skupinky siahajú hlbšie do srdca a uschopňujú nás, aby sme si, ako Mária, uchovávali zdieľané veci vo svojich srdciach a premýšľali o nich.

Pridaj komentár