Spoločenstvo
kresťanského
života

„Vezmi Pane a prijmi celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu. Všetko, čo mám a čo vlastním, je Tvoje. Nakladaj s tým úplne podľa Tvojej vôle, daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi postačí.“


modlitba sv. Ignáca z Loyoly

„Vezmi Pane a prijmi celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu. Všetko, čo mám a čo vlastním, je Tvoje. Nakladaj s tým úplne podľa Tvojej vôle, daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi postačí.“


modlitba sv. Ignáca z Loyoly

„Vezmi Pane a prijmi celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu. Všetko, čo mám a čo vlastním, je Tvoje. Nakladaj s tým úplne podľa Tvojej vôle, daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi postačí.“


modlitba sv. Ignáca z Loyoly

„Vezmi Pane a prijmi celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu. Všetko, čo mám a čo vlastním, je Tvoje. Nakladaj s tým úplne podľa Tvojej vôle, daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi postačí.“


modlitba sv. Ignáca z Loyoly

Kto sme

Sme laické spoločenstvo kresťanov, mužov a žien, dospelých i mladých  zo všetkých spoločenských vrstiev, ktorí chcú vernejšie nasledovať Ježiša Krista a spolupracovať s Ním na budovaní Kráľovstva a ktorí považujú Spoločenstvo kresťanského života CVX (lat. Communitas vitae christianae) za svoje konkrétne povolanie v rámci Cirkvi. 

Za charakteristický prameň a nástroj našej spirituality považujeme Duchovné cvičenia sv. Ignáca. Naše povolanie nás pozýva žiť spiritualitu, ktorá nás otvára a disponuje na všetko, čo si Boh praje v každej konkrétnej situácii nášho života.

 Zvlášť si uvedomujeme, že dôležitými prostriedkami pri hľadaní a nachádzaní Boha vo všetkom je modlitba, osobné rozlišovanie a rozlišovanie v spoločenstve, denné spytovanie svedomia a duchovné sprevádzanie. 

Čítať viac
Líder komunita

Za smerovanie a rozvoj spoločenstva v súlade so Všeobecnými princípmi a charizmou ako aj za manažment konkrétnych aktivít spoločenstva zodpovedá Líder komunita, ktorú tvoria na trojročné funkčné obdobie laici zo spoločenstva a nevolený ekleziálny asistent – určený kňaz zo Spoločnosti Ježišovej, ktorému je toto poslanie zverené na základe rozhodnutia provinciála Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. 

Čítať viac
Celosvetové spoločenstvo

CVX – CLC je celosvetové spoločenstvo, ktorého výkonné centrum je v súčasnosti v Ríme a pôsobí v takmer 60 krajinách po celom svete. Je pokračovaním Mariánskych kongregácií, ktoré inicioval Jean Leunis, SJ a ktoré prvýkrát schválil pápež Gregor XIII. bulou Omnipotentis Dei 5. decembra 1584. Naše počiatky vidíme v tých skupinách laikov, ktoré sa vyvinuli po roku 1540 v rôznych častiach sveta na základe iniciatívy svätého Ignáca z Loyoly a jeho spoločníkov. Všeobecné princípy Spoločenstva kresťanského života CVX boli prijaté v roku 1971 a revidované v roku 1990.

Čítať viac
Krstná spoločnosť na Malte

Momentálne sme v prístupovom procese do celosvetového spoločenstva CVX-CLC a našou krstnou spoločnosťou je Malta. Pomáhajú nám riešiť otázky spoločenstva, modlia sa za nás, dávajú  nám podporu a keď dokončíme prístupové prípravy potrebujeme ich odporúčanie na vstup do celosvetového spoločenstva. 

Zástupcovia Maltskej leader komunity nás každý rok navštívia na komunitnom víkende a aktívne sa zapájajú do diania spoločenstva. Taktiež nás pravidelne pozývajú na ich národné zhromaždenie, ktoré sa koná každý rok na jeseň v  exercičnom dome St. Joseph.

Čítať viac
Vzťah Spoločenstva CVX-CLC a rehole Spoločnosti Ježišovej

Vznik Mariánskych kongregácií inicioval páter Jean Leunis SJ a celá história ich činnosti a apoštolátu je previazaná s jezuitskou rehoľou vo svete ako aj na Slovensku. Mariánske kongregácie od svojho vzniku až po súčasnosť (už ako Spoločenstvo CVX-CLC) podporujú a spolupracujú na dielach rehole jezuitov, a naopak, rehoľa jezuitov podporuje a spolupracuje na dielach Spoločenstva CVX-CLC. Nakoľko Spoločenstvo CVX-CLC je od rehole nezávislé laické dielo, táto spolupráca bola v dejinách a v jednotlivých krajinách rôznorodá, ale veľmi plodná. K tomuto odkazu sa jednoznačne hlási aj Spoločenstvo CVX na Slovensku, ktoré je otvorené spolupráci s jezuitskou rehoľou na dielach svojich ako aj na dielach rehole. Spolupracujeme s Jezuitskou rehoľou a neoddeliteľnou súčasťou nášho spoločenstva je ekleziálny asistent, ktorý je garantom žitia ignaciánskej spirituality a dodržiavania Charizmy a Všeobecných princípov a pravidiel Spoločenstva CVX-CLC. Momentálne túto funkciu zastrešuje páter Bernard Mišovič SJ.

Čítať viac
Spolupráca s rehoľnými sestrami Congregatio Jesu

Spolupráca so sestrami z Congregatio Jesu sa vyvinula na základe priateľských vzťahov a zdieľania rovnakej ignaciánskej spirituality. Sestry CJ individuálne sprevádzajú našich členov, podieľajú sa na vedení stretiek či dávaní duchovných cvičení podľa sv. Ignáca. Členovia CVX sa zapojili do sprevádzania online duchovných cvičení počas pôstu a adventu.

Čítať viac

AKTUALITY

">
INYGO Ples 2024: "No najväčšia z nich je láska." 1 Kor 13, 13 V sobotu 10.2.2024 sa s v priestoroch Spojenej školy Svätej Rodiny konal INYGO ples. Tento ples už tradične organizujú členovia jezuitských stretiek a spoločenstiev. Program začal sv. omšou v kaplnke, ktorú celebroval Matej Kasan SJ, rektor. Koncelebrovali Peter Girášek SJ a Vlastimil Dufka SJ. Čítať viac
">
Plnotučný deň CVX v Žiline 10.2.2024 sme sa LK stretli v Žiline, aby sme spolu načerpali a budovali komunitu. Stretli sme sa, lebo chceme spolu byť. Čítať viac
">
VII. Stretnutie biskupov s laikmi, zasvätenými osobami a s klerikmi na tému: Spoločne kráčajme ako pútnici nádeje V dňoch 25. – 26. januára sa v čarovnom prostredí kúpeľov Nimnica uskutočnilo stretnutie biskupov s laikmi, zasvätenými osobami a klerikmi. Čítať viac
">
Trojkráľové stretnutie CVX v Prešove Nadväzujúc na viacročnú tradíciu trojkráľového stretnutia pri kapustnici sme sa po sviatku Zjavenia Pána, v nedeľu 7.1.2024, stretli v Centre Márie Wardovej v Prešove.  Čítať viac
">
"Rok korunuješ, Pane, svojou dobrotou" - spoločný Silvester 2023 a privítanie nového roka Záverečné dni minulého roku 2023 a prvý deň nového roku 2024 sa naše spoločenstvo CVX stretlo na Trlenskej chate pri Panne Márii Snežnej, kde sme mali možnosť individuálne reflektovať uplynulý rok, s humorom a dobrou náladou prežiť záver roka a v tichu pred Sviatosťou Oltárnou prežiť prvé minúty nového roka. Čítať viac
">
Obhliadnutie sa za Adventnou duchovnou obnovou v Ružomberku V tretí adventný víkend minulého roku 2023 sa konala už tradičná Adventná duchovná obnova spoločenstva CVX, ktorá bola tentokrát situovaná v Centre spirituality Premenenia Pána v Ružomberku. Čítať viac