Dňa 20.6.2015 sme úspesne ukončili kurz duchovného sprevádzania. Kurz má nových 19 absolventov zo spoločenstiev v Piešťanoch a v Bratislave. Garantom kurzu a jeho sprevádzajúcim bol ekleziálny asistent CVX na Slovensku Bernard Mišovič, SJ, laička Mgr. Zuzana Mezeiová a psychologička Mgr. Lucia Drábiková, PhD. Kurz sa ukončil slávnostným odovzdaním certifikátov.