V Žiline otvárame túto jeseň novú skupinu formačno-zdieľacieho stretka. Prosíme o šírenie tejto informácie. V prílohe sa dozviete viac o prvom úvodnom stretnutí.

Pohnútok, prečo stráviť nedeľné dopoludnie pri službe iným, bolo a je mnoho. Od čisto zištných - stráviť čas v spoločnosti blízkych ľudí – až po tie sofistikovanejšie. Na prežitie overených príjemných priateľských pocitov však nebol v žilinskom farskom centre N3 a Café Kupé v prvú nedeľu v mesiaci (pre nás 5. februára 2012), kedy sa po omšiach koná tradičné farské agapé, priestor a ani čas. Oslovujúcich dotykov bolo prekvapivo viacero. Možno už vtedy a možno až pri spomienkach nadobudnú význam náhodné (pracovné) stretnutia, slová, ktoré preleteli okolo nás, postrehy o ľuďoch a o nás a osobité miesta každého z nás v celej spleti dopoludnia, dajú viac, než sa vôbec od prípravy jednoduchého pohostenia, čistoty riadov, či služby nášho CVX spoločenstva iným, očakáva. 

Miroslava Kováčová, Žilina

Šarmantné žilinské čašníčky

Zdanlivo by sme mohli predpokladať, že dôsledne vnímať, ako opravdivo žiť, môžeme výlučne za pomoci serióznych materiálov. Preto sa stretnutie oboch žilinských stretiek radšej pripomínalo pod hlavičkou sobotného spoločného spoločenského večera. Podvedome i nevedome sme však aplikovali všetky atribúty zdravého, kresťanského života: krúžili sme okolo hranatého stola, prehliadali prešľapy, snažili sa o priamočiarosť, vytrvalosť, silu i nehu,  odhodlanosť a bojovnosť. Zvažovali sme ťarchu nášho nákladu, cieľ a rýchlosť, pripravovali taktiku, odhodlali sa pre možnosť spojenia síl v tíme, vychutnávali prácu našich rúk i víťazné moky a pritom si užili živ(eln)ú spoločnosť ľudí ochotných vydať niečo zo seba – v jednote. Bolo to O/PRAVD/IV/É!>

Miroslava Kováčová, Žilina 

 

Drahí priatelia, v Žiline začíname s naším ďalším formačno vzdelávacím stretkom.
Prvé úvodné stretnutie bude 25.10.2011 (utorok) v priestoroch farského pastoračného centra N3 v centre mesta. Ste vítaní Vy i Vaši priatelia či známi. Plagát Žilina