O nás

V duchu ignaciánskej spirituality sa v živote snažíme hľadať Boha v službe druhým. V modlitbe a vo vnímavosti na Božiu prítomnosť v našom srdci sa usilujeme zistiť ako Boh chce, aby sme mu slúžili v iných.

Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť, uchopil si ma a premohol.“ (Jer 20,7)

Fotospráva z Piešťan

V novembri sme sa opäť stretli v Piešťanoch so zástupcami stretiek, aby sme sa ako rodina podelili s tým, čo žijeme, ako sa nám darí, s čím bojujeme. Stretnutie sa viedlo vo veľmi rodinnom duchu. Radi sa stretávame a takto sa vzájomne spoznávame.

Stretnutie v Piešťanoch

  Foto: archív CVX


Prvé stretnutie CVX Piešťany - so zakladateľmi CVX na Slovensku

V Piešťanoch sa dňa 24.4.2012 sa uskutočnilo historicky prvé stretnutie predstaviteľov ExCo Teamu a CVX-PN.

V úvode páter Leo Slaninka, SJ, privítal hostí Gabriela Sabu prezidenta, Katarínu Furimskú eurolink a Beátu Machajdovú výkonnú kancelárku. Po úvodnej modlitbe chvál predstavil piešťanských animátorov, ktorí porozprávali o tom ako stretká prebiehajú, koľko majú členov a ich vekovú štruktúru ako i o aktivitách, ktoré sa konali v spoločenstvách od 18.5.2011- čo bol oficiálny termín založenia CVX v Piešťanoch. Potom prezident CVX porozprával o histórii CVX na Slovensku ako organizácii, oboznámil nás o počte členov na Slovensku a ako sú rozmiestnení. Rozprával o štruktúre, o činnosti a aktivitách, o spoločných akciách a výletoch. Ďalej hovoril o možnosti zúčastniť a kurzov duchovného doprevádzania a ignaciánskej spirituality organizované pátrom Bernardom Mišovičom, SJ. Dotkol sa i stretnutí na medzinárodnej úrovni a možnosti začlenenia sa do World CVX. Na záver družná debata končila pri malom agape.

 

template joomla 1.7
Prevádzkované na christ-net.sk