O nás

V duchu ignaciánskej spirituality sa v živote snažíme hľadať Boha v službe druhým. V modlitbe a vo vnímavosti na Božiu prítomnosť v našom srdci sa usilujeme zistiť ako Boh chce, aby sme mu slúžili v iných.

Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť, uchopil si ma a premohol.“ (Jer 20,7)

Sociálno-politická angažovanosť CVX

Už na celosvetovom CVX stretnutí v roku 1979, páter Pedro Arrupe, SJ, vyzýval k politickému záväzku ako k centrálnemu prvku v službe, ktorú CVX môže priniesť svetu:

„Osobitne kresťanských laikov pozývam a v duchu služby povzbudzujem, aby sa chopili politických úloh v rozličných sférach. Musia sa vydať na túto cestu, cestu svätosti a evanjelizácie, osobitne ak cítia volania a nachádzajú sa v podmienkach odpovedať na ne."

Viera, spravodlivosť a politický záväzok laikov. / Spolupráca v rámci misie.

template joomla 1.7
Prevádzkované na christ-net.sk