To sú naši najsamlepší tretiaci. Ich obrázok je úplne perfektný.

 

Vážení zanietení stretkáči, dovoľujeme sa vám, čo najúctivejšie predstaviť naše trnavské stretko, ktoré ráči fungovať už tretí rok. Našim zakladateľom je ctihodný Bernard von Ivanka, pôvodom z Abrahámu. Túto jedinečnú a neopakovateľnú skupinu tvorí osem veľavážených členov, ale bolo nás už aj viac; niektorí nás náhle opustili, lebo sa im ponúkali iné méty, iné ciele… Ešte donedávna s nami stolovali aj pán urodzený, ale museli odísť za hlasom svojho cteného srdca do Ivanky za šľachtou CVX. Teraz sa vedieme sami. A veríme, že sa budeme vzmáhať.