Kde všade na Slovensku sme? Momentálne máme 25 spoločenstiev v 7 mestách:

V Bratislave je 10 spoločenstiev. 

Trnava, Majcichov, Zlaté Moravce, Trenčianské Teplice majú každé po jednom CVX spoločenstve.

V Žiline sú 2 spoločenstvá.

V Pieštanoch je otvorených 9 naších spoločenstiev od mája 2011.