O nás

V duchu ignaciánskej spirituality sa v živote snažíme hľadať Boha v službe druhým. V modlitbe a vo vnímavosti na Božiu prítomnosť v našom srdci sa usilujeme zistiť ako Boh chce, aby sme mu slúžili v iných.

Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť, uchopil si ma a premohol.“ (Jer 20,7)

Formačný program

Základným ignaciánskym predpokladom je presvedčenie, že Boha treba hľadať “vo všetkých veciach.” Duchovný program našich stretiek ponúka priestor na integráciu viery a každodenných skúseností. Táto skúsenosť zdieľaná v spoločenstve, pravdivosť a úprimnosť voči sebe a iným pomáhajú odhaľovať, čo je v živote a pre život podstatné, nachádzať vlastné životné smerovanie a individuálnu cestu.

Program je systematicky zostavený a sleduje dynamiku duchovných cvičení. Po uvedení do modlitby a ujasnení si cieľa života (fundamentu) sa témy venujú poznávaniu rôznych prejavov Božej lásky a našej tendencie redukovať ho na naše predstavy. Súbežne s tým sa prehlbuje sebapoznanie - „kto som”, ako sa vnímam ja a kto som pred Božou tvárou. To vedie k uvedomeniu si vlastných zranení, hriechov a hĺbky Božieho odpustenia a uzdravenia. Teda k osobnému zážitku Božej osobnej lásky. Tu je človek povolaný nasledovať Krista a poznávať Boha v Ježišovi Kristovi.

Duchovný program nie je (iba) intelektuálnou záležitosťou, lebo ako hovorí sv.Ignác, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej, nie mnoho vedomostí nasycuje dušu, ale vnútorné vychutnanie a precítenie vecí. Teda inými slovami, ide o to nechať slovo Božie preniknúť do vlastnej skúsenosti, neignorovať ho v praktickom živote, ale nechať sa ním inšpirovať.

 

template joomla 1.7
Prevádzkované na christ-net.sk