Dôležitou súčasťou nášho spoločenstva je pravidelné stretávanie v malých stretkách, v ktorých je cca 7-12 ľudí. Preto každý kto chce spoznať bližšie naše spoločenstvo je pozvaný začleniť sa do nového stretka, ktoré sa každoročne začína v októbri. Členov našich stretiek môžete stretnúť aj na komunitnej omši, ktorá sa koná každý prvý utorok v mesiaci o 18.00 v jezuitskom kostole v Bratislave.

Pre bližšie informácie o stretkách, alebo ak chcete, aby sme vás informovali o termíne začiatku nových stretiek, píšte na adresu: kancelaria [zavinac] cvx.sk

Tešíme sa na vás :-)