Obohatením našej formácie je aj definícia úloh pre vedúcich spoločenstiev. Aktualizovanú verziu si prečítajte tuná.

Spoločenstvo kresťanského života CVX otvára nové spoločenstvo určené zamestnaným kresťanom vo veku 24-36 rokov, ktorí majú záujem venovať sa popri práci prehĺbeniu svojho duchovného života a svojej služby (praxe) v spoločenstve podobne zmýšľajúcich ľudí. Cieľom programu je sprostredkovať mladým dospelým ľuďom, začínajúcim profesionálom, potrebné vedomosti a kritériá pre robenie dlhodobo správnych autentických rozhodnutí, ktoré prispievajú k spoločnému, a teda aj osobnému, dobru.

Spoločenstvo kresťanského života CVX v podobe ako vyzerá dnes začalo na Slovensku svoju históriu už pred desiatimi rokmi v Ivanke pri Dunaji v Centre spirituality, kde toho času páter Bernard Mišovič, SJ a Ing. Mária Miniariková pripravili pre laikov ignaciánsku spiritualitu v prístupnej každodennej forme. Základný formačno vzdelávací program trvá tri roky. Počas tejto formácie účastníci prejdú všetkými štyrmi týždňami Duchovných cvičení svätého Ignáca.

Tento článok obsahuje informácie, ktoré ti dúfame, pomôžu zorientovať sa v tom ako naše stretnutia v spoločenstve fungujú a poskytne ti tipy ako zo stretiek a materiálov v spoločenstve získať pre seba a ostatných členov spoločenstva, čo najviac. Informácie o tom ako pracovať s týmito materiálmi sa nachádzajú iba v tomto článku, preto sa ti môže hodiť, ak ho budeš mať po ruke, pre prípad, že by si sa do ňho potreboval/a pozrieť. Stretnutie v spoločenstve nazývame aj stretkom (skrátene).

To sú naši najsamlepší tretiaci. Ich obrázok je úplne perfektný.

 

V duchu ignaciánskej spirituality sa v živote snažíme hľadať Boha v službe druhým. V modlitbe a vo vnímavosti na Božiu prítomnosť v našom srdci sa usilujeme zistiť ako Boh chce, aby sme mu slúžili v iných.

Spôsob, ktorým žijeme a vyjadrujeme túto službu závisí od darov, ktoré máme, od situácie a životného stavu, v ktorej sa nachádzame (slobodný alebo vydatá, laik alebo zasvätený). 

Naša služba Bohu a Jeho kráľovstvu je predovšetkým doma a v rodine, prípadne aj v miestnom spoločenstve a farnosti. Vďaka podpore a modlitbe stretiek, v ktorých zdieľame svoju životnú skúsenosť a ktoré majú svoj veľký podiel na objavovaní toho, kde nás Boh chce mať, má aj táto činnosť komunitný rozmer.

Za hlavnú misiu nášho spoločenstva momentálne považujeme službu vedenia stretiek, duchovných obnov a duchovných cvičení pre mladých ľudí, ktorí túžia po hlbšom vzťahu k Bohu.

Ďalšou službou, ktorej sa venujeme je evanjelizácia na internete. Naši členovia vďaka podpore Mediálneho grantu KBS pripravujú portal kresťanských podujatí www.vyveska.sk a organizujú stretnutia kresťanských organizácii, ktoré sa angažujú na internetovom poli.

 

 

Vážení zanietení stretkáči, dovoľujeme sa vám, čo najúctivejšie predstaviť naše trnavské stretko, ktoré ráči fungovať už tretí rok. Našim zakladateľom je ctihodný Bernard von Ivanka, pôvodom z Abrahámu. Túto jedinečnú a neopakovateľnú skupinu tvorí osem veľavážených členov, ale bolo nás už aj viac; niektorí nás náhle opustili, lebo sa im ponúkali iné méty, iné ciele… Ešte donedávna s nami stolovali aj pán urodzený, ale museli odísť za hlasom svojho cteného srdca do Ivanky za šľachtou CVX. Teraz sa vedieme sami. A veríme, že sa budeme vzmáhať.

Základným ignaciánskym predpokladom je presvedčenie, že Boha treba hľadať “vo všetkých veciach.” Duchovný program našich stretiek ponúka priestor na integráciu viery a každodenných skúseností. Táto skúsenosť zdieľaná v spoločenstve, pravdivosť a úprimnosť voči sebe a iným pomáhajú odhaľovať, čo je v živote a pre život podstatné, nachádzať vlastné životné smerovanie a individuálnu cestu.

Program je systematicky zostavený a sleduje dynamiku duchovných cvičení. Po uvedení do modlitby a ujasnení si cieľa života (fundamentu) sa témy venujú poznávaniu rôznych prejavov Božej lásky a našej tendencie redukovať ho na naše predstavy. Súbežne s tým sa prehlbuje sebapoznanie - „kto som”, ako sa vnímam ja a kto som pred Božou tvárou. To vedie k uvedomeniu si vlastných zranení, hriechov a hĺbky Božieho odpustenia a uzdravenia. Teda k osobnému zážitku Božej osobnej lásky. Tu je človek povolaný nasledovať Krista a poznávať Boha v Ježišovi Kristovi.

Duchovný program nie je (iba) intelektuálnou záležitosťou, lebo ako hovorí sv.Ignác, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej, nie mnoho vedomostí nasycuje dušu, ale vnútorné vychutnanie a precítenie vecí. Teda inými slovami, ide o to nechať slovo Božie preniknúť do vlastnej skúsenosti, neignorovať ho v praktickom živote, ale nechať sa ním inšpirovať.