CVX - Spoločenstvo kresťanského života

Kontakty

Spoločenstvo kresťanského života CVX                          Kancelária:   T:  0948 063 303

Nám. padlých hrdinov 7,                                                                                E: 

900 28  Ivanka pri Dunaji

Slovenská republika;

IČO: 42253632;

číslo bankového účtu: SK23 0200 0000 0029 0691 7455.

 

 

 

Prejsť na začiatok