Pozývame Ťa do spoločenstva inšpirovaného ignaciánskou spiritualitou. Spoločenstvá sú určené pre ľudí vo veku od 25 do 36 rokov. Prvé stretnutie sa uskutoční v utorok 6. októbra 2015 na sv. omši o 18.00 hodine v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti) v Bratislave.

ba stretka 2015

Informácie nájdeš aj v tomto plagáte.

Pozývame Ťa do spoločenstva inšpirovaného ignaciánskou spiritualitou. Spoločenstvá sú určené pre ľudí vo veku od 25 do 36 rokov. Prvé stretnutie sa uskutoční v utorok 7. októbra 2014 na sv. omši o 18.00 hodine v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti) v Bratislave.

Informácie nájdeš aj v tomto plagáte.

Dňa 26.11.2012 sme mali veľmi milé stretnutie s pátrom generálom Spoločnosti Ježišovej pátrom Adolfom Nicolásom. Počas liturgickej kázne pri slávení spomienky sv. Jána Berchmansa, SJ vyzdvihol tri charakteristiky našej bezpodmienečnej aktivity. Sv. Ján je patrónom mládeže, obzvlášť tej študujúcej. Páter generál zvýraznil, aby všetko, čo robíme bolo v súlade s tým, čo si myslíme a prežívame a zároveň, aby sme dali zo seba všetko, nič si nenechávali pre seba samých. Lebo len polovičaté či neúplné konanie je vždy rozoznateľné. Ale naopak úplné a totálne odovzdanie je pravou obetou Bohu, ľuďom. Takouto obetou sa zvýrazňuje tretia charakteristika pravej obety. Jej krása! Tá zviditeľňuje samého Darcu týchto milostí.

S pátrom generálom sa plánujeme stretnúť opäť v júli 2013 v Bejrúte, v Libanone, kde sa zúčastníme spolu so všetkými národnými komunitami celosvetového stretnutia CVX.

Tu si môžete vypočuť jeho homíliu.

Keď môžu byť v supermarketoch „úprimné kurence“, tak prečo by nemohla byť v CVX „radostná kapustnica“? Na tretiu adventnú nedeľu 16.12. sme sa už tradične zišli v Ivanke pri Dunaji na sv. omši, kde sme si vypočuli čítania aj kázeň o tom, ako sa máme radovať. A tak sme v tomto duchu pokračovali pri kapustnici, oblátkach s medom, varenom vínku a dobrotách z domácej pekárskej produkcie jednotlivých cvx-áčok.

Toho roku sa zišlo pomenej skalných „starých“ členov, zato prvákov a druhákov prišlo hojne, takže sme mohli spoznať nové tváre medzi nami. Dali sme si aj krátke zoznamovacie kolečko.

Spestrením predvianočného posedenia boli opäť mini – vianočné trhy. Produkty svojich šikovných rúk na nich predávala tretiačka Barborka, náš prezident Gabo vytrvalo a s úspechom ponúkal látkové srdiečka z dielne svojej švagrinej, Lucka Balogová prišla so šperkami svojej kamarátky a sr. Miroslava využila príležitosť na predaj výrobkov sociálne slabších mamičiek, čím dodala našej akcii aj charitatívny rozmer.

Za organizáciu tohto milého posedenia ďakujeme tretiackemu stretku pod vedením sr. Miroslavy a Lucky Balogovej. Dúfajme, že nabudúce sa toho opäť niekto zhostí a že si môžeme smelo povedať:

Dovidenia o rok pri veselej kapustnici!

Lucia Boledovičová, siedmacke stretko


Filozof jedného dňa prišiel ku svojim študentom, vybral zo šuplíka nádobu a naplnil ju až po vrch kameňmi. Potom

sa spýtal študentov, či si myslia, že je nádoba plná. Študenti s ním súhlasili, že je.

 

Vybral krabičku s kamienkami a vysypal ich do nádoby s kameňmi, pohrkal nádobou a samozrejme, že kamienky

popadali medzi kamene, a spýtal znovu: "Je táto nádoba plná teraz?" Študenti sa pousmiali a súhlasili, že je.

 

No filozof vybral krabičku s veľmi jemným pieskom a vysypal ho do nádoby. Samozrejme piesok vyplnil aj tie

najmenšie medzierky medzi kameňmi. Tentoraz už bola nádoba naozaj plná. Potom povedal: -Touto ukážkou som

chcel znázorniť, že život je ako táto nádoba.

 

Pozývame Ťa do formačno-vzdelávacích spoločenstiev (stretiek) inšpirovaných inganciánskou spiritualitou. Stretka sú určené pre ľudí vo veku od 24 do 39 rokov. Prvé informatívne stretnutie sa uskutoční v utorok 2. októbra 2012 o 18.30 v budove Teologickej fakulty TU (Aloisianum, vchod z Primaciálneho námestia) v Bratislave.

Informácie nájdeš aj v tomto plagáte.

V Bratislave - Dúbravke sa otvára nové spoločenstvo CVX. Je určené pre ľudí vo veku od 24 do 39 rokov. Prvé informatívne stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 4. októbra 2012 o 19.30 v Kostole Ducha Svätého v Dúbravke.

 Informácie nájdeš aj v tomto plagáte.

Pozývame Ťa do formačno-vzdelávacích spoločenstiev (stretiek) inšpirovaných inganciánskou spiritualitou. Stretka sú určené pre ľudí vo veku od 24 do 36 rokov. Prvé informatívne stretnutie sa uskutoční v utorok 11. októbra 2011 o 18.30 v budove Teologickej fakulty TU (Aloisianum, vchod z Primaciálneho námestia) v Bratislave.

Informácie nájdeš aj v tomto plagáte.