Pozrite si základný harmonogram akcií na ročník 2012-2013.

Dňa 30.6.2012 v Ivanke pri Dunaji (v záhrade kaštieľa) máme tradičnú GARDEN PARTY.
Všetci Ste pozvaní a určite so sebou vezmite aj rodiny a priateľov!!!


Začíname o 11:00 sv. omšou, potom nás čaká chutný kotlíkový guláš, domáce štrúdle, hry, rozhovory.

Prihlasujte sa prostredníctvom tohto linku

Ubehol ďalší rok, všeličo nás postretlo, zasa sme sa niekam posunuli, dorástli sme a tak po minuloročnom "Humor Vitae" nás tentokrát očakáva 
"Žiadny talent nazmar"
A tak sa poďme spoločne stretnúť a zamyslieť ako to s tými talentami vlastne je...

V sobotu 2.6.2012 o 9:00 vo veľkej sále kaštieľa v Ivanke pri Dunaji.

Rámcový program komunitného dňa:
9:00 - 11:30 predstavenie témy ("Žiadny talent nazmar") + individuálny čas na tému
12:00 - 13:00 zdieľanie
13:00 - 14:00 občerstvenie
14:00 - 15:00 individuálne voľno (možnosť stretnutí, rozhovorov,...)
15:00 - 16:00 CVX - kto sme, kam kráčame - krátka prezentácia + priestor pre Vaše otázky
16:00 - 17:00 sv. omša

Hláste sa prosím mailom do 30.5.2012.
Tešíme sa na naše spoločné celo-komunitné stretnutie!

 ... Popolcovou Stredou to začalo... 
sebazapieranie,
pôsty,
žiadne sladkosti, facebook, ...
... ale nie celkom o tom to je.
Je to o Láske Boha, ktorý obetuje svojho jediného Syna
a
O našej odpovedi na túto Jeho Lásku!

 Pozvánka na Veľkú noc 2012 do Trlenskej doliny.

Pravidelné viac-dňové stretnutia – Koncoročné reflexie(Silvester), Veľká noc, Májovka, Duchovné cvičenia Sú určené pre tých mladých ľudí, ktorí chcú prežiť niekoľko dní sami so sebou, v spoločenstve s druhými a s Bohom. Pre všetkých tých, ktorí hľadajú zmysel a cieľ života, sú ochotní pýtať sa, vidieť veci aj z iných aspektov a očisťovať svoj pohľad na Boha.Program týchto podujatí je zakotvený v osobnej skúsenosti každého účastníka, ktorá sa stáva východiskom pre stretnutie so sebou a zdrojom poznania a nových otázok, mostom ku stretnutiu Boha v udalostiach vlastného života.Od účastníkov sa očakáva otvorenosť, schopnosť vnímať, pomenovávať a deliť sa so svojim prežívaním, postojmi, názormi, rešpekt k inakosti druhých, túžba rozvíjať živú praktickú vieru neizolovanú od reality života. Príležitostné podujatia – párty, výlety, návštevy podujatí.

Plánovací kalendár CVX - ročník 2011-2012

10. Október Prvé stretnutia prváckych stretiek

11. December Vianočné stretnutie, kapustnica, trhy

29. December - 2. Január Konco- novoročné reflexie - Silvester

4. - 8. April Veľkonočný sociálny týždeň - Trlenská dolina

5. - 9. Máj Májovka

30. Jun Garden párty -Ivanka

21. - 29. Júl DC Osturňa 1. turnus

31. Jul - 8. August DC Osturňa 2. turnus

10. - 18. August DC Osturňa 3. turnus

 Júnovka je turistická víkendovka - toho roku od piatku 10. do nedele 12. júna. v Slovenskom raji - časť Mlynky.
Pozvaní sú všetci, ktorí milujú prírodu, pohyb, nové výzvy,
objavujú svoje limity a radi stretávajú nových ľudí.

Prihlasovanie bolo ukončené.

WomenPray

Uprostred mesiaca lásky - 14.-15. mája 2011- sa bude v peknom prostredí v Jahodníku pri Smoleniciach konať májová duchovná obnova. V nedeľu je
možnosť využiť okolité turistické destinácie aj na obnovu telesnú :)

Prihlasovanie bolo ukončené.

Počas víkendu 9.-10.4. nás navštíili Daniela Frank, celosvetová prezidentka CVX a Luke Rodriguez, SJ viceekleziálny asistent CVX.

Sú pozvaním v dôvere navštíviť posvätný priestor svojej vlastnej bytosti a v skrytosti, v tichu sa stretnúť s osobným Bohom. Je to čas byť so sebou samým a počúvať. Ponúkame vám termíny:

- 16.7. - 24.7. 
- 26.7. - 3.8.
- 5.8. -13.8.

Miesto konania: v krásnom prostredí Zamaguria v dedinke Osturňa. Viac o ubytovaní v dreveniciach nájdete na www.zamagurie.sk

 

Prihlasovanie bolo ukončené. Viac info nájdete v pozvánke.