Spoločenstvo kresťanského života je pokračovaním požehnanej práce a prešľapanej ceste mnohých generácií tzv. Mariánskych kongregácií. Tie vznikli už v roku 1563 v Ríme, keď jezuitský učiteľ Jean Leunis zhromaždil študentov s pozvaním duchovnej formácie.

Svetová federácia Mariánskych kongregácii sa na svojom štvrtom zhromaždení, ktoré sa konalo v októbri 1967, necelé dva roky po skončení II. Vatikánskeho koncilu, rozhodla prijať nové meno: Comunità di Vita Cristiana - CVX - Spoločenstvo kresťanského života. Na Sviatok Zvestovania roku 1968 boli pápežom Pavlom VI. schválené nové Všeobecné princípy Svetovej federácie Spoločenstva kresťanského života CVX.

Viac o našom spoločenstve sa dočítate v historickom prehľade a na našich stránkach. 

1CLC 50 eng

1CLC 50 eng