O nás

V duchu ignaciánskej spirituality sa v živote snažíme hľadať Boha v službe druhým. V modlitbe a vo vnímavosti na Božiu prítomnosť v našom srdci sa usilujeme zistiť ako Boh chce, aby sme mu slúžili v iných.

Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť, uchopil si ma a premohol.“ (Jer 20,7)

Pilotný kurz Duchovné sprevádzanie II

 

Kurz Duchovné sprevádzanie má za sebou pilotné školenie s názvom Duchovné sprevádzanie II, ktoré bolo zamerané na získanie odborných i praktických poznatkov a skúseností v oblasti vedenia a sprevádzania exercitanta metodikou ignaciánskych duchovných cvičení.

Kurz prebiehal v ročnej príprave, kde sa v mesačných intervaloch stretávalo 19 ľudí (kňazi, sestry CJ a laici zo spoločenstva CVX).

Seminárnou formou – forma načítania študijných materiálov, prednášok a praktických cvičení – sme získali intenzívnejší vhľad do viacerých okruhov, ktoré dotvárajú koncept duchovného sprevádzania: do spirituálnej a biblickej oblasti (prednášajúci: Bernard Mišovič SJ a Jakub Garčár SJ), psychologickej (prednášajúci: Jaroslava Zeleiová-Gajdošíková); praktickej, t.j. metodika sprevádzania a vedenia duchovných rozhovorov (prednášajúci: Jozef Hegglin MSC) a globálneho vnímania vzájomnej interakcie medzi kultúrou a spiritualitou (prednášajúci: Edita Príhodová CJ).

Hlavným garantom kurzu bol Bernard Mišovič SJ, ekleziálny asistent CVX, ktorému sa aj touto cestou chceme poďakovať za zrealizovanie kurzu a jeho vedenie. Taktiež mu úprimne ďakujeme za udelené Božie požehnanie pre našu misiu sprevádzania exercitantov počas duchovných cvičení.

Za  všetkých absolventov kurzu s. Lívia CJ

 

template joomla 1.7
Prevádzkované na christ-net.sk