Kurz Duchovné sprevádzanie má za sebou pilotné školenie s názvom Duchovné sprevádzanie II, ktoré bolo zamerané na získanie odborných i praktických poznatkov a skúseností v oblasti vedenia a sprevádzania exercitanta metodikou ignaciánskych duchovných cvičení.

Kurz prebiehal v ročnej príprave, kde sa v mesačných intervaloch stretávalo 19 ľudí (kňazi, sestry CJ a laici zo spoločenstva CVX).

Seminárnou formou – forma načítania študijných materiálov, prednášok a praktických cvičení – sme získali intenzívnejší vhľad do viacerých okruhov, ktoré dotvárajú koncept duchovného sprevádzania: do spirituálnej a biblickej oblasti (prednášajúci: Bernard Mišovič SJ a Jakub Garčár SJ), psychologickej (prednášajúci: Jaroslava Zeleiová-Gajdošíková); praktickej, t.j. metodika sprevádzania a vedenia duchovných rozhovorov (prednášajúci: Jozef Hegglin MSC) a globálneho vnímania vzájomnej interakcie medzi kultúrou a spiritualitou (prednášajúci: Edita Príhodová CJ).

Hlavným garantom kurzu bol Bernard Mišovič SJ, ekleziálny asistent CVX, ktorému sa aj touto cestou chceme poďakovať za zrealizovanie kurzu a jeho vedenie. Taktiež mu úprimne ďakujeme za udelené Božie požehnanie pre našu misiu sprevádzania exercitantov počas duchovných cvičení.

Za  všetkých absolventov kurzu s. Lívia CJ