Ohlidanutie za tohtoročnou Adventnou duchovnou obnovou s pátrom Bernardom Mišovičom SJ ponúkame prostredníctvom troch reflexií. 

Duchovná obnova sa uskutočnila v dňoch 4. až 6. novembra 2016 v malebnom prostredí kotliny Strážovských vrchov v dedinke Čičmany.

Jej téma korešpondovala s Mimoriadnym svätým rokom milosrdenstva a znela: Šľachetný spôsob pomsty – milosrdenstvo.

1. reflexia od Martina Stoličného z CVX Piešťany: 

Duchovná obnova CVX, November 2016

Nesúďte a nebudete súdení. Sám sebe som najprísnejším sudcom a som najväčší prosebník o milosť. Napodiv nachádzam aj ... oko za oko, zub za zub, ba to je málo, aj ruku. Staroveká spravodlivosť mnou vzkriesená. Som tu so svojou spravodlivosťou - akokoľvek je pokrivená, je to moja zažitá spravodlivosť.

Potom si tu ty Ježiš. Nasledovaním oslobodzuješ, dotykom liečiš, volaním oživuješ. Chceš vziať moju nespravodlivosť výmenou za svoju spravodlivosť. Chceš spasiť človeka k životu svojou spravodlivosť, iba svojou spravodlivosťou. Dobre priať tomu, kto mi dobre nedopraje.

Ten, ktorému sa zdá, že mu bolo viac zobrané ako dané, má dávať? Má darovať viac ako si myslí, že má? Čo sa mi javí neuveriteľné, je večná spravodlivosť.

Ďakujem za duchovnú obnovu.

Martin Stoličný, CVX Piešťany

 

2. reflexia od Miriam Brišovej z CVX Bratislava:


Šľachetný spôsob pomsty – milosrdenstvo, bola téma Duchovnej obnovy CVX v dňoch 4. až 6. novembra 2016. Odohrala sa v malebnom prostredí kotliny Strážovských vrchov v dedinke Čičmany. Vďaka tichu, ktoré sa rozprestieralo po celom okolí, bolo jednoduchšie stíšiť aj svoje vnútro. Ponorila som sa do seba, vŕtala vo svojich pocitoch, postojoch, názoroch. Premýšľala, meditovala. Pociťovala som prítomnú chvíľu intenzívnejšie. Snažila som sa viesť dialóg s Bohom, nielen monológ ako inokedy.

Sväté omše prinášali priame stretnutie s Ježišom, tvárou v tvár. Silencium nás „sprevádzalo“ počas celej duchovnej obnovy a napokon v nedeľu doobeda po svätej omši prišlo na rad vzájomné spoločné zdieľanie. Viacerým účastníkom vŕtalo v hlave paradoxné spojenie slov - milosrdenstvo je šľachetný spôsob pomsty. Pre mňa vystala otázka ohľadne spravodlivosti, čo pojem spravodlivosť znamená v Božom a nie ľudskom meradle. Definícia spravodlivosti od Tomáša Aquinského znie: „je to čnosť, ktorá je nasmerovaná na iného.“ Sama v sebe som sa to snažila spracovať a uchopiť, uvedomiť si, že všetko je so všetkým prepojené. V láske sa nachádza spravodlivosť, spravodlivosť a láska tvoria milosrdenstvo a základnými piliermi milosrdenstva je odpúšťať a dávať.

Cieľom je nadobudnúť absolútnu Božiu dokonalosť, čo je nemožné pre ľudí. Naša láska bude vždy nedostatočná, stačí sa však otvoriť pre druhého človeka, byť milosrdný a stane sa, že rôzne formy lásky k blížnemu nám dopomôžu vidieť obrazy Kristovej milosrdnej lásky. Posledná veta vo mne vyvoláva nádej. Môžeme Boha vidieť každý deň!

Miriam Brišová, CVX Bratislava

 

3. reflexia od Borisa Fandáka z CVX Bratislava:


Duchovná obnova v Čičmanoch bola moja tretia obnova v poradí (dvakrát predtým som bol v Nitre). Hneď na úvod som ocenil pekné a zrekonštruované priestory a veľmi príjemne okolie, ktoré si priam pýtalo vyjsť na prechádzku. Prišli si na svoje tak ako fanúšikovia dreveníc, tak aj priaznivci chladnej jesennej prírody.

Celú sobotu sme mali vyhradenú na stíšenie a text, ktorý bol inšpirovaný končiacim sa rokom milosrdenstva. V celom texte u mňa rezonovali definície pojmov spravodlivosti, milosrdenstva a lásky, spolu s ich prepojením do môjho osobného života. Zistil som, podobne ako mnohí iní, že moje naučené ľudské definície týchto pojmov nie sú v úplnom súlade s tým, čím sa mi Boh prihovára. Bojoval som hlavne so spravodlivosťou, ktorej “oko za oko” sa mi ťažko nahrádzalo "učeniu miernosti, opatrnosti a mravnej sile". A práve žitím tejto spravodlivosti, spolu s Božím milosrdenstvom môžem umožniť život v láske. V láske k životu, k svetu, k ľuďom. Zotrvávaním v prítomnej láske a vzťahu s Bohom v neustálom a blahodarnom procese dávania a prijímania.

Ja som veľmi ocenil nielen možnosť uvažovania nad textom, ale hlavne osobného stíšenia sa, ktoré práve v našej uponáhľanej dobe je pre mňa veľmi vítaná zmena. Možnosť trávenia tohto času v spoločnosti zaujímavých ľudí je už bonus. Tiež ma milo prekvapila početná účasť prvákov, z ktorej som cítil pozitívnu energiu a entuziazmus.

U mňa sa teda stáva adventná duchovná obnova stabilnou súčasťou predvianočného času a som zvedavý na tú budúcoročnú.

Boris Fandák, CVX Bratislava

do-cicmany1