V novembri 2015 to bolo ešte iba nesmelá myšlienka, avšak s tak veľkým potenciálom, že:

počas víkendu od 7. do 9. októbra 2016 sa v Rodinkove, neďaleko Belušských Slatín

 

• stretlo 35 dospelých členov Spoločenstva kresťanského života CVX z Bratislavy, Trnavy, Piešťan, Žiliny a Prešova

• ktorí priviedli so sebou už aj svojich 14 detí

• aby aj za účasti nášho vzácneho hosťa Savioura Borga z CVX Malta

• strávili spoločne plné 2 dni v duchu priateľstva a rozvíjania vzťahov medzi sebou navzájom, ale aj osobného vzťahu k Bohu

       Aj keď nás v piatok podvečer vonku vítalo chladné počasie, priestory Rodinkova sa veľmi rýchlo začali napĺňať príjemnou pohodovou atmosférou, prameniacou v radosti zo stretnutia sa so známymi tvárami, ale aj z poznávania tých nových. Nájsť si tú svoju posteľ, dať si niečo dobré po zub, to bolo to prvé.

  Ale aby atmosféra pohody bola úplná a Duch Boží mohol v nás pôsobiť, začali sme tento náš spoločný víkend slávením sv. omše, po ktorej nasledovali rôzne aktivity na lepšie zoznámenie sa a rozvíjanie našich vzťahov.

 

  Sobotné dopoludnie sme strávili hlbším a vážnejším zamyslením sa nad témou Byť svetlom sveta a soľou zeme: laici čelia výzvam dnešnej doby. Ako východiskový bod nám poslúžil rovnomenný príspevok od Fabricea Hadjadja, člena Pápežskej rady pre laikov. Zdieľanie v menších skupinkách, ako aj následné plenárne zdieľanie, nám odkrývalo to podstatné pre náš

život, prameniace z tohto príspevku, a to Božské poslanie pre nás: byť naplno ľudský.

  Následné popoludnie sme sa venovali téme CVX ako rodina a moje miesto v nej. Podstatnou črtou tejto témy bola snaha uvedomiť si význam spoločenstva pre náš život, ktorá v konečnom dôsledku smerovala k dôležitosti vzájomných vzťahov a nezištnej služby, ktoré nás svojou podstatou vedú k tomu, aby sme sa stávali lepšími. Konkrétnu podobu našla táto téma v diskusii o fungovaní rodín s deťmi v spoločenstve CVX, nakoľko si s radosťou v rámci spoločenstva uvedomujeme, že narodenie dieťaťa nie je dôvodom na trvalý odchod z CVX. A čo je hlavné, rodiny aj s deťmi sú v spoločenstve CVX vítané, aj spolu s ich podnetmi a aktivitami, ktoré chcú v CVX realizovať.

 Následne identifikované – aj keď na prvý pohľad možno drobné – aktivity, sú prejavom našej snahy o vyššie spomenutú nezištnú službu, ktorá sa v tomto období bude prejavovať vo väčšej miere smerom dovnútra CVX, aby raz mohla naplno expandovať aj mimo CVX v službe druhým.  Aj preto sa už teraz malí aj veľkí môžu tešiť na to, že príde Mikuláš, že je tu snaha rozšíriť priestor“ pre spoločné stretnutia (napr. rozšírením formy agapé pri komunitnej sv. omši alebo dokonca vytvorením nášho komunitného priestoru, kde by bolo možné aj prísť aj viackrát do týždňa), je tu ponuka babysittingu pre rodičov snažiacich sa o rodinné stretká a mnoho iného, ktoré čaká na objavenie a realizáciou mnou, Tebou, kýmkoľvek z nás, ktorí sme súčasťou CVX spoločenstva.

 

  Aj keď sobotný večer a nedeľné dopoludnie delilo pár hodín spánku, téma bola spoločná: CVX záväzky a naša prináležitosť k celosvetovému CVX spoločenstvu. Aby sme sa čo najlepšie na túto tému naladili, tak sme pre sobotný večer zvolili formu osobných svedectiev tých z nás, ktorí už nakoľko rozlíšili význam a dôležitosť spoločenstva CVX pre svoj život, že sú ochotní urobiť záväzok Bohu, žiť svoj život v duchu ignaciánskej spirituality, spôsobom ako ju poznávajú a zažívajú v Spoločenstve kresťanského života CVX.

  Počas nedeľného dopoludnia v téme pokračoval Saviour Borg, prezident CVX na Malte, ktorá je našou krstnou komunitou v rámci procesu pristúpenia CVX Slovensko do celosvetového spoločenstva CVX. Saviour nás vo svojom príhovore krátko previedol históriou CVX na Malte, aby následne poukázal na určujúce skutočnosti pri rozhodovaní sa o zložení záväzkov prvých členov spoločenstva CVX na Malte. Zdôraznil, že ide o záväzok Bohu a nie spoločenstvu – avšak spoločenstvo sa vďaka záväzkom stáva viac autentickým. V následnej diskusii Saviour odpovedal na mnohé naše otázky ohľadne záväzkov, ako aj samotného života spoločenstva CVX na Malte, kde okrem iného zdôraznil aj potrebu mať jasný štatút, pravidlá fungovania spoločenstva.

  

  To čo robilo tento náš spoločný víkend takým obohacujúcim neboli iba samotné témy a ich obsah. Tou dôležitou pridanou hodnotou v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bol dostatok času na vzájomné rozhovory, posedenia, diskusie, zdieľanie našich životov ale aj napr. na spoločné hry, či drobné športové aktivity.

 

  A aby Pán nad nami bdel, držal nad nami ochrannú ruku a inšpiroval nás, tak program dopĺňal aj priestor na spoločnú alebo individuálnu modlitbu a spoločné slávenie sv. omší.

  Boh každého jednéhoz nás volá: Poď, buď mojím apoštolom. Tu, na tom mieste kde si a v tom čase, ktorý máš aktuálne k dispozícií. Verím, že aj tento komunitný víkend bol odpoveďou na takéto volanie. A že ten budúcoročný komunitný víkend môže byť ešte lepšou odpoveďou TEBA na to isté volanie.

 

Spracoval: Martin Gabaj

 

Foto: Zuzana Mračníková

 

kv1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kv3

kv2kv4kv5kv6kv7