Láska sa musí klásť viac do skutkov než do slov. DC230 
 
Láska pozostáva vo vzájomnom obojstrannom darovaní, t.j. milujúci dáva a podelí sa s milovaným o to, čo má alebo z toho, čo môže a má a tak aj naopak... Tak jeden druhého obohacuje. DC231
 
 
K týmto dvom Ignácovým poznámkam z Duchovných cvičení azda ani netreba nič dodať....
 
....snáď len to, že príležitosť zažiť, čo to znamená, prichádza aj s otvorením nového ročníka nášho formačného kurzu v Bratislave. Poďme sa podeliť s tým, čo sme dostali!
 
Pozvánka CVX nové stretko