Najskôr by som sa chcela veľmi poďakovať organizátorom a pánu Bohu za možnosť zúčastniť sa tejto obnovy. Dostali sme príležitosť odísť od bežných starostí, od povinností dostatočne ďaleko, aby sme mohli stráviť príjemný čas osobne s Bohom a so spoločenstvom. Bolo super zastaviť sa v tejto rýchlej dobe a hlavne pred najkrajšími sviatkami roka, zvoľniť tempo a zamyslieť sa nad tým, čo žijem, ako žijem a ako chcem pokračovať.

 

        V rodinnom spoločenstve bratov a sestier to bolo veľmi obohacujúce po viacerých stránkach.

       V piatok sme po menších peripetijách a technických závadách všetci šťastne dorazili, zvítali sa, spoločne si dali večeru a neskôr mali svätú omšu. Potom nás páter Bernard uviedol do tématiky, každý si vybral jednu z ponúkaných štyroch tém. Neskôr, kto chcel, boli večerné vešpery. Potom sme sa ešte chvíľu rozprávali a v neskorých nočných hodinách išli spať.

       Ráno boli dobrovoľné ranné chváli a silencium. Počas dňa sme sa mohli prihlásiť na osobný rozhovor s pátrom Bernardom. Inak sme mali celý deň na to, aby sme sa vhĺbili do témy, či už na izbe, alebo v priestoroch kláštora, prípadne vonku - v krásnom prostredí na kalvárii a v priľahlom parku. Každý si rozdelil deň ako uznal za vhodné. Niekto viac relaxoval, niekto viac riešil svoje vnútorné veci a venoval sa sebe. Večer sme mali svätú omšu a zdieľanie v skupinkách. Neskôr večerné chvály. V nedeľu boli ranné chvály a pred obedom spoločné zdieľanie z tém a reflexia. Svätá omša a odchod domov. Pochopiteľne sme mali raňajky, obedy a večere, ktoré vyvrcholili úžasným nedeľným obedom – losos. :)

       Pre mňa bolo veľmi obohacujúce, že som mohla prežiť čas v silenciu, zahĺbiť sa do seba, nemusieť nič riešiť a prežiť čas - ja a Boh. Potom boli veľkým prínosom rozhovory, ktoré išli do hĺbky a aj to, že som mohla spoznať nových ľudí a prehĺbiť si priateľstvá. Duchovnú obnovu vrelo odporúčam, podľa mňa je to v dnešnej dobe nutnosť, ak nám zaleží na tom ako žijeme a nechceme sa nechať pohltiť svetskými starosťami. Všetkým ďakujem za túto možnosť, za prijatie, za spoločenstvo.

       Iveta Vachalková, CVX Bratislava

       Foto: Ján Dubovský, Účastníci duchovnej obnovy Nitra 27.-29.12.